အငှားယာဉ်/ Bus ကား လျှောက်ထားခြင်း

Wed, 04/24/2013 - 07:50 -- admin

     အငှားမော်တော်ယာဉ် (Taxi) များ တင်သွင်းခြင်းအား ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ ကြီးကြပ် ၍ ဆောင်ရွက် နိုင် သော အဖွဲ့အစည်း/ ကုမ္ပဏီများအတွက် စီးရေသတ်မှတ်ပြီး ဘယ်မောင်း/ညာမောင်း မခွဲခြားဘဲ Model Year 2008 ခုနှစ်အထက်ယာဉ်များသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည်။