နောက်ဆုံးရ သတင်း

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၂) ဖြင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့သည့် ဒု-ဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ၊ ရာထူး (၂၀) နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး/အငယ်တန်းစာရေးနှင့်အဆင့်တူ စာရင်းကိုင်-၄ (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)နေရာတို့အတွက် အင်္ဂလိပ်စာရေးဖြေ စာမေးပွဲဖြေဆိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ကွန်ပျူတာလက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခံရသူများအနက်မှ ပူးတွဲပါ (၄၀) ဦးကို ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

 

Attachment Files:

ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Tradenet 2.0 စနစ်အသုံးပြုသင်တန်း (၄/၂၀၂၂) သင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း

 

        Virtual Online စနစ်အသုံးပြု၍ “ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Tradenet 2.0 စနစ် အသုံးပြု သင်တန်း (၄/၂၀၂၂)အား သင်တန်းသားဦးရေ (၅၀၀-ဦး) ဖြင့် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ဖွင့်လှစ် သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည် -

သင်တန်း နေ့ရက်/အချိန်/နေရာနှင့် ဘာသာရပ်များ

(၁)  သင်တန်းနေ့ရက်             - (၅-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့ မှ (၉-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့ထိ

(၂)  သင်တန်းအချိန်               - (၁၄ : ၀၀) မှ (၁၆ : ၃၀)နာရီအထိ

(၃)  သင်တန်းနေရာ               - Virtual Online

(၄)  ပို့ချမည့် ဘာသာရပ်များ   - *Tradenet2.0  Brief, *Tradenet Member, * HS Code အကြောင်း          

                                             *ပသကနှင့်ဆက်စပ်ကတ်များ(မူဝါဒပိုင်း၊ စနစ်အသုံးပြုပုံ)

                                             *ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်ပါမစ်များ(မူဝါဒပိုင်း၊ စနစ်အသုံးပြုပုံ)

                                             *ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာငွေပေးသွင်းမှု(e-Commerce Pay) 

                                             * ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် (Online Co)               

လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်နေ့ရက်နှင့် သင်တန်းကြေး

(၁)   အများသိရှိနိုင်ရန်ကြော်ငြာမည့်ရက်                        -    (၁၆-၈-၂၀၂၂)

(၂)   သင်တန်း Form လက်ခံခြင်း                                   -   (၂၂-၈-၂၀၂၂) မှ (၂၆-၈-၂၀၂၂)   

(၃)   သင်တန်းဝင်ခွင့်ရရှိသည့် သင်တန်းသားအား             -     (၂၉-၈-၂၀၂၂)

       ထုတ်ပြန်အကြောင်းကြားခြင်း          

(၄)   သင်တန်းကြေးပေးသွင်းရမည့်ရက်                         -   (၃၀-၈-၂၀၂၂) မှ (၃၁-၈-၂၀၂၂)

(၅)   Webinar Register ပြုလုပ်ရမည့်ရက်                    -   (၂-၉-၂၀၂၂) ရက်နေ့

(၆)   သင်တန်းကြေး                                                   -   ၃၀၀၀၀ ကျပ်

လျှောက်ထားခြင်း/ငွေသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်

(၁)    လျှောက်လွှာနှင့် [email protected] သို့ သတ်မှတ်ရက်ထက်မကျော်လွန်ဘဲ ပေးပို့ လျှောက်ထားရန်။

        (လျှောက်လွှာနှင့်ကုမ္ပဏီထောက်ခံချက်ပုံစံ www.myanmartradenet.com တွင် Download ရယူရန်)

        (၂၉-၈-၂၀၂၂) တွင်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမှုအား လျှောက်လွှာပါ e-mail သို့ အကြောင်းပြန်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး Commerce Website,

        Tradenet Website, Commercial New Facebook Page နှင့် Tradenet 2.0 Facebook Page တို့တွင် ကြော်ငြာပေးသွားမည်။

(၂)    သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် e-mail ရရှိပါက KBZ Quick Pay ဖြင့် သင်တန်းကြေးပေးသွင်းရန်။

       (Quick Pay ပေးသွင်းရန် Title - Department of Trade/Tradenet Training Fees)(သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများသာ

       ငွေပေးသွင်းရန်)

(၃)   သင်တန်းကြေးပေးသွင်းပြီး Screen Shot အားလျှောက်လွှာပေးပို့ခဲ့သည့် e-mail ဖြင့် Reply mail ပေးပို့ရမည်။

(၄)   ငွေပေးသွင်းမှုစိစစ်ပြီးပါက (၂-၉-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် လျှောက်လွှာပါ e-mail သို့ Webinar Register ပြုလုပ်ရန်အတွက်

        Link နှင့် သင်ခန်းစာများအားပေးပို့သွားမည်။

စည်းကမ်းချက်များ

(၁)   သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်လျှောက်ထားလာသည့် လျှောက်လွှာများ လက်ခံခြင်းမပြုပါ။

(၂)    လျှောက်လျှောက်လွှာတွင်ပါရှိသော အချက်များအားပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရေး ဖြင့် ဖြည့်သွင်းပါက

        ရှင်းလင်းပီသစွာရေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး တက်ရောက်ခွင့်ရရှိပါက Quick Pay တွင် ပါရှိသည့် အချက်များအား

        သေချာစွာဖြည့်သွင်းရမည်။

(၃)    လျှောက်လွှာပါ e-mail သို့ Register Link ပေးပို့မည်ဖြစ်၍ သင်တန်းသား (၁) ဦးလျှင် e-mail(၁) ခု ပေးပို့မှသာ Register Link နှင့်

         သင်ခန်းစာများ တစ်ဦးချင်းစီသို့ သီးခြားပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

(၄)    သင်တန်းသားဦးရေကျော်လွန်ပါက နောက်ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းတွင်သာ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်။

(၅)    သင်တန်းအားအချိန်ပြည့်ပြီးဆုံးအောင် တက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(၆)    သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် e-Certificate အား (၂)ပတ်အတွင်း လျှောက်လွှာပါ email သို့ ပေးပို့သွား မည်ဖြစ်သည်။

 

မှတ်ချက်   -   အခက်အခဲရှိပါက ၀၆၇-၄၀၈၄၁၂, ၀၆၇-၄၀၈၂၄၁, ၀၆၇-၄၀၈၆၇၁, ၀၆၇-၄၀၈၄၈၅

 

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

Attachment Files:

၁။           စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရှိ အောက်ဖော်ပြပါ အခန်း၊ သိုလှောင်ရုံ၊ မြေနှင့် အဆောက်အဦ(၄)ခုတို့အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူ၍ (၅)နှစ်သက်တမ်း၊ (၁)နှစ်တစ်ကြိမ်စာချုပ်စနစ် ၊ ငှားရမ်းမှုတန်ဖိုး၏(၁)လစာအား စပေါ်ငွေအဖြစ်ထားရှိ၍ ငှားရမ်းခနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်(၅%)တို့အား (၁၂)လစာကြိုတင်ပေးသွင်းခြင်းစနစ်ဖြင့် နှစ်စဉ်ငှားရမ်းခကို ၅% တိုးမြှင့်၍ ငှားရမ်းရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါသည် -

             (က)   Lot(1)   ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ လမ်း( ၃၀ )၊ အမှတ်( ၃၈ )ရှိ အခန်း(၂/၃)အခန်း(၁)ခန်း

                      Lot(2)   ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ အမှတ်(၂၄၀)ရှိ

                                  သိုလှောင်ရုံ(C+D)(၂)ခန်းတွဲသိုလှောင်ရုံ(၁)လုံး။

                      Lot(3)    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ဝေဘာဂီမြို့သစ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ အမှတ်

                                  (၁/က) ရှိ မြေ(၄၀' x ၆၀')နှင့်  ၎င်းမြေပေါ်ရှိ(၁)ထပ်လုံးချင်း(၂၇'x၂၅'x၁၂') အဆောက်အဦ(၁)လုံး။    

                      Lot(4)   မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်၊(၅၇)လမ်း၊

                                  အကွက်(ဖ-၇)၊ဦးပိုင်အမှတ်(၃၂)ရှိ မြေ(၀.၀၅၅၁)ဧကနှင့် ၎င်းမြေပေါ်ရှိ (၁)ထပ်လုံးချင်း (၃၆'x၂၆'x၁၃.၆')

                                  အဆောက်အဦ(၁)လုံး ။

            ( ခ )   တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေ့ရက်        -     (၁-၈-၂၀၂၂ မှ ၁၅-၈-၂၀၂၂ ထိ )

                                                                             ( ရုံးချိန်အတွင်း )

            ( ဂ )   တင်ဒါပိတ်မည့် နေ့ရက်/အချိန်       -     ၁၅-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ (၁၅:၀၀)နာရီ

            (ဃ)    တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ         -     စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊

                                                                             ရုံးအမှတ် (၃) ၊  နေပြည်တော်

            ( င )   တင်ဒါတင်သွင်းဖွင့်ဖောက်မည့်       -     ထပ်မံဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါမည်။                

                      နေ့ရက်/အချိန်/                                     

            ( စ )   တင်ဒါတင်သွင်းဖွင့်ဖောက်မည့်       -     စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊

                           နေရာ                                         ရုံးအမှတ်(၃)၊ နေပြည်တော်

                    

၂။        တင်ဒါဖွင့်ဖောက်မည့်နေ့တွင် တင်ဒါတင်သွင်းသူကိုယ်တိုင် ဝန်ကြီးဌာန၊တင်ဒါကော်မတီ၏ ရှေ့မှောက်တွင် အဆိုပြုလွှာအား တင်ဒါပုံးတွင် ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ငှားရမ်းမည့် အခန်း၊ သိုလှောင်ရုံ၊ မြေနှင့်အဆောက်အဦများ၏ မျက်မြင်အခြေအနေအား သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာတွင် လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းအမှတ် (၀၆၇-၃၄၀၈၄၁၀) သို့ ဖြစ်စေ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             တင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့

 

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၂) ဖြင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့သည့် ဒု-ဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ၊ ရာထူး (၂၀) နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး/အငယ်တန်းစာရေးနှင့်အဆင့်တူ စာရင်းကိုင်-၄ (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)နေရာတို့အတွက် (၁-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလိပ်စာရေးဖြေနှင့် ကွန်ပျူတာလက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး လူတွေ့စစ်ဆေးရန် ရွေးချယ်ခံရသူ ဒု-ဦးစီးမှူး (၂၀) ဦးနှင့် အငယ်တန်းစာရေး/အငယ်တန်းစာရေးနှင့်အဆင့်တူ စာရင်းကိုင်-၄ (၂၀) ဦးတို့သည် (၅-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၃၀) အချိန်မှစတင်၍ လူတွေ့စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်၍ နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၃)၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံရေးရာဌာနခွဲသို့ (၅-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီအရောက် သတင်းပေးပို့ရန်နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အထောက်အထား (မူရင်း)များအား တစ်ပါတည်းယူဆောင်လာရန် ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။

Attachment Files:

၁။           စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနပိုင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတစက်မှုဇုန်ရှိ အမှန်ရှိ မြေဧရိယာ စတုရန်းပေ(၁၃၄၃၇.၅)ခန့်နှင့်   ယင်း မြေပေါ်ရှိ အဆောက်အဦတို့အား (၅)နှစ်သက်တမ်း (၁)နှစ် တစ်ကြိမ် စာချုပ် ချုပ်ဆို၍ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်-

(က)       တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်         -   (၂၆.၇.၂၀၂၂)ရက်မှ (၈.၈.၂၀၂၂)ထိ

( ခ )      တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန်           -   (၈.၈.၂၀၂၂)ရက် ညနေ( ၁၆:၀၀)နာရီ

( ဂ )      တင်ဒါယှဉ်ပြိုင်ရမည့်ရက်/အချိန်  -   (၁၁.၈.၂၀၂၂)ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀)နာရီ

(ဃ)       တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ        -   စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃)၊ နေပြည်တော်။

(င)        စာရင်းပေးသွင်းရမည့်နေရာ        -   ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော်

(စ)        တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ           -   (၁၁.၈.၂၀၂၂)ရက်နေ့၊ (၁၀:၃၀)နာရီ

             ရှင်းလင်းမည့်ရက်/အချိန်/နေရာ       ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော်

(ဆ)       တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ       -   စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊ စီမံရေးရာဌာနခွဲ၊  အမှတ် (၂၂၈/၂၄၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ကမ်းနားလမ်းနှင့်ရွှေဘုံသာလမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်မြို့။

(ဇ)        Depositပေးသွင်းနိုင်သည့်ဘဏ်   -   တင်ဒါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ပုံစံတွင် ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၂။          စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှ ငှားရမ်းမည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတစက်မှုဇုန်ရှိ အမှန်ရှိ မြေဧရိယာ စတုရန်းပေ(၁၃၄၃၇.၅)ခန့်နှင့်   ယင်း မြေပေါ်ရှိ အဆောက်အဦတို့၏ မျက်မြင် အခြေအနေအား သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက် များကို သိရှိလိုပါက တင်ဒါပုံစံ ဝယ်ယူရမည့်နေရာသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း ၀၁-၂၅၀၄၃၂ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။

    တင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့

Pages

Subscribe to နောက်ဆုံးရ သတင်း