အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဘူတန္မွ အိႏိၵယ သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအေပၚ ဆိုးရြားစြာ သက္ေရာက္ေစ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ဘူတန္ ႏိုင္ငံအား အဓိက သက္သာရေစခဲ့ေၾကာင္း သိရ...

    အိႏိၵယအစိုးရသည္    ေခ်ာက လက္မ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ အေပၚ တားျမစ္မိန္႔ကို  လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ထိ ၄ လသက္တမ္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္လိုက္သည္ဟု   ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄  ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္၌  ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိ...

ထိုင္းအစိုးရ တားျမစ္လိုက္ေသာ အသား ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ Crispy pork , Sausages  ႏွင့္ Shredded seasoned pork  စသည့္ ဝက္သားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား အဓိက ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အာဖရိကတြင္ ပ်ံ႕ႏွံေနေသာ ဝက္ တုပ္ေကြးေရာဂါအား  ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ မကူးစက္ ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုင...

        ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံNational Tax Service က ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ သမားမ်ား အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အစီအစဥ္ကို ပိုမိုတင္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ လအတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါကိစၥသည္  အဓိကအတိုက္ခံ ပါတီျဖစ္ေသာ National Tax Service  ၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Choo Kyung-ho က...

    တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရမွ တ႐ုတ္ျပည္မ ႀကီးအတြင္း ရက္ေပါင္း ၁၈ ၃ ရက္ႏွင့္ အထက္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ေစ ျပည္ပ၌  ျဖစ္ေစရရွိ ေသာ ဝင္ေငြအားေၾကညာတင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျ...

      ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏  အလားအလာရွိ ေသာ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ အသုံးျပဳ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ စိတ္၀င္ စားမႈ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလထိ ေတာင္ကိုရီး ယားသို႔ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ...

      အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မီးေသြး တင္သြင္းမႈမွာ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လတြင္ တန္ခ်ိန္ ၂၁ ဒသမ ၁ သန္းထိ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလ ပမာဏတန္္ခ်ိန္ ၁၅ ဒသမ ၆၁ သန္း ထက္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးျမင့္လာခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔တိုးျမင့္လာရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ားမွာ ေက်ာက္မီးေသြးျပတ္လပ္မႈႏွင့္ရင္...

       ေဒသသံုးေငြေၾကးမ်ားကုိ အသံုး ျပဳျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ က႑မ်ိဳးစံု၌ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ စီး ပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ တုိးျမႇင့္ ရန္တုိ႔ကုိ အိႏၵိယႏွင့္႐ုရွား တို႔ ေအာက္ တိုဘာ ၅ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကၿပီး ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံရင...

         အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲကို လ်င္ျမန္စြာ အရွိန္ျမႇင့္ဆင္ႏႊဲရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ၏သေဘာထား ေတာင္းခံထားသည့္ ကာလတြင္ လာမည့္ရက္သတၱပတ္ ကုန္ဆံုးသည္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာဘီလီယံ ၂၀၀ ဖိုးရွိ တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚတြင္ အခ...

Pages