အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

        အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္သီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈ သည္ ပ်မ္းမွ်ရြာသြန္းမႈေအာက္ က်ဆင္းႏိုင္သည့္အတြက္ အလယ္ပိုင္း ေဒသႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းေဒသတို႔တြင္ စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိေသာ ပဲပုပ္ႏွင့္ ၀ါ ဂြမ္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ အႀကီးအက်ယ္ က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က ေျပာသည...

       စီးတီးတကၠစီမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ရွိေသာ တကၠစီယာဥ္မ်ားႏွင့္ စီးတီးတကၠစီမွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတုိးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာလကုန္ထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာ ဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA)က လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ YRTA က စီးတီးတကၠစီမွတ္ပံုတင္ျခင...

     ကမၻာႀကီး  ပူေႏြးလာျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေလထု/ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားက ကမၻာ့လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနကိုမ်ားစြာ သက္ေရာက္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည့္အတြက္ တြင္းထြက္ေလာင္စာဆီ သုံးစြဲမႈမ်ားအစား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခိုက...

     ကမၻာႀကီး  ပူေႏြးလာျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေလထု/ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားက ကမၻာ့လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနကိုမ်ားစြာ သက္ေရာက္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည့္အတြက္ တြင္းထြက္ေလာင္စာဆီ သုံးစြဲမႈမ်ားအစား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခိုက...

      ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ေရလုပ္သားမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ကာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေရလုပ္သားဦးေရ ၁၅၀ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂူလံုးဖိုကုမၸဏီ၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr.Kim Jae Hwan က ေျပာသည္။ ယင္းသို႔ ေရလုပ္သားမ်ား ေစလႊတ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရႊၿဖိဳးသာကုမၸဏီႏွင့္ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံရွိ ဂူလံုးဖ...

       တိုက္ခန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၀ယ္သူမ်ားအားေပးထားေသာ ကတိအတိုင္း အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္လိုေၾကာင္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္ဟု ဗီယက္နမ္ နယူးေ အဂ်င္စီ၏သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ေပးထာသာကတိႏွင့္ မညီညြတ္ပါက  ကာလ ရွည္ၾကာစြာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ႀကဳံေတြေလ့ရွိေ...

         စင္ကာပူေက်ာင္းသားအၾကားေမွ်ာ္မွန္းလစာျမင့္မားလ်က္ရွိရာ အိုင္တီဘြဲ႕ရ မ်ားမွာ တစ္လကိုေဒၚလာ ၄၅၀၀ အထိရႏိုင္ေၾကာင္း Universum ေခၚ အလုပ္ရွင္ မ်ားကိုေကာက္ယူေသာ ႏွစ္ပတ္လည္စစ္တမ္းကို ကိုးကား ၍ စထရိတ္တိုင္းသတင္း စာတြင္ေဖာ္ျပသည္။  အထူးသျဖင့္ အိုင္တီဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းလစာမွာ စီးပြားေရးႏွင့္...

      ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာသျဖင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ စီးပြားေရး သည္ ငါးႏွစ္ၾကာ က်ဆင္းေနရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ ရာ သတင္း ရပ္ကြက္မ်ားကို ကိုးကား၍ thehindubusinessline ၀က္ဘ္ဆိုက္သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည...

     အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္စဥ္းမ်ဥ္းမ်ားကို တင္းက်ပ္လိုက္သည့္ မူ၀ါဒကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ႐ုပ္သိမ္းေပးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ အေရးေ ပၚ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း NHK သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပသည္။ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည...

     ယခုအခါ တ႐ုတ္ကုမၸဏီအမ်ား အျပားမွာ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕လာၾကရာ "ေစ်းေပါသည္"ဟူ သည့္ စကားရပ္အစား 'အရည္အေသြး' ဟူေသာ စကားရပ္က အစားထိုးေနရာ ယူလာေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာ ကမၻာတစ္၀န္းမွ လုပ္သား မ်ားဦးစားေပးထားသည့္ လူမႈကြန္ရက္ Linkedin ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။ ၎အစီရင္...

Pages