မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ (၅.၁.၂၀၁၅)ရက်နေ့ ညှိနှိုင်းစာအရ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကြာမြင့်သော ဖျက်သိမ်းယာဉ်ထောက်ခံချက်၊ ပုံစံ(ဃ)၏နေရပ်လိပ်စာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဖြစ်ပါက မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွ့ဲ၏ ကားရပ်နားရန်နေရာထောက်ခံချက်ရယူရန်မလိုဘဲ သွင်းကုန်ပါမစ် လျှောက်ထားမှုကို ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။

 

                                                                                                   မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

                                                                                                                          (၆-၁-၂၀၁၅)

လူနာတင်ယာဉ်အားလက်ရှိတင်သွင်းခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ

       လူနာတင်ယာဉ်များအား တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ပြည်တွင်းရှိလူမှုုရေးအသင်းအဖွဲ့များ အတွက်လှူဒါန်းခြင်း၊ ပြည်တွင်း အလှူရှင်များမှ စုပေါင်းလှူဒါန်းခြင်းအတွက် အောက်ပါအချက် အလက်များပြည့်စုံပါက ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

(က) သက်တမ်းရှိမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရပါမည်။

( ခ ) Invoice တင်ပြရပါမည်။

( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်။

(ဃ) သတ်မှတ်မော်ဒယ်ဖြစ်ရပါမည်။ (၁၉၉၇-ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃-ခုနှစ်အတွင်း )

( င ) လူနာတင်ယာဉ်အတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်။

( စ ) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဆေးရုံများ/ဆေးပေးခန်းများအတွက် လှူဒါန်းသော လူနာ

တင်ယာဉ်များတင်သွင်းခွင့်အား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအမည်ဖြင့်လျှောက်ထားရပါမည်။

(ဆ) တစ်ဖက်နိုင်ငံလှူဒါန်းစာ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းအလှူရှင်အသင်းအဖွဲ့၏ လှူဒါန်းစာပါရှိရမည်။

( ဇ ) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ပါရှိရမည်။

( ဈ ) အထက်ပါအချက်အလက်များပြည့်စုံပါက ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၌

လာရောက်လျှောက်ထားရမည်။

 

 

 

အင်ဂျင်ပါဝင် (၆၆၀) စီစီရှိသော Suzuki Carry ကဲ့သို့ Mini Truck များအား Mini Box Truck အနေဖြင့် လျှောက်ထားမှုကိစ္စ

       အင်ဂျင်ပါဝင် (၆၆၀) စီစီရှိသော Suzuki Carry ကဲ့သို့Mini Truck များအား (Box အပါအဝင်) Mini Box Truck အနေဖြင့် လျှောက်ထားလာပါက ၂၀၀၃ ခုနှစ်မော်ဒယ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မော်ဒယ်အထိ USD 5000 ဖြင့် သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း One Stop Services အဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၁၀) ယောက်စီးမှ (၁၅) ယောက်စီးအထိ Mini Bus လျှောက်ထားရာတွင်သိရှိရန်အချက်များ

     (၁၀) ယောက်စီးမှ (၁၅) ယောက်စီးအထိ Mini Bus (ဘယ်မောင်း) များအားရာသက်ပန်အနီဖြင့် ပြေးဆွဲခြင်းအတွက် Bus အခွန်နှုန်းထားဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သွင်းကုန် လိုင်စင်/ပါမစ်တွင် “Mini Bus များအား ထာဝရအငှား (ဘယ်မောင်း) အနီဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန်” ဟုမှတ်ချက်ထည့်သွင်းပေးပြီး၊ကိုယ်ပိုင်နှင့်ကုမဏီများမှ (၁၀) ယောက်စီးမှ (၁၅) ယောက် စီးအထိ Mini Bus (ဘယ်မောင်း။ညာမောင်း) များအားလူစီးယာဉ် အခွန်နှုန်းထားဖြင့် ပေးဆောင်မည်ဆိုပါက သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်တွင်”ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် အနက်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန်” ဟု မှတ်ချက်ထည့်သွင်း ပေးရန် One Stop Services အဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်း မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ခွင့်ပြုသည့်အစီအစဉ်တွင် သွင်းကုန်ပါမစ် ပြင်ဆင်ချက်ဆောင်ရွက်မှှုတွင် သိရှိရမည်အချက်များ

       Normal စနစ်ဖြင့်သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်ပြင်ဆင်ခြင်းအား ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းစာအုပ်၏ ပြဌာန်းချက်အရ အပိုင်း(၆) ၊ စာမျက်နှာ(၄၉)တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင် ခွင့်ပြုချက်မရရှိမီ ကြိုတင် သင်္ဘောတင်ခြင်းအား ခွင့်မပြုသဖြင့် ပြင်ဆင်ချက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် “သင်္ဘောမတင်မီ ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်မှသာ အတည်ဖြစ်သည်” ဟူသော မှတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ချက်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်း မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ခွင့်ပြုသည့်အစီအစဉ်နှင့် ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအစားထိုးပါမစ် ထုတ်ပေးမှုအစီ အစဉ်တွင် သွင်းကုန်ပါမစ်ပြင်ဆင်ချက် ဆောင်ရွက်ရာ၌ “အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းခြင်း မဆောင်ရွက်မီကာလအထိ ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်မှသာအတည်ဖြစ်သည်” ဟူသော မှတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ချက်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။ သွင်းကုန် ပါမစ်တွင် အကောက်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ ID ဖွင့်လှစ်ပြီးကြောင်းရေးသွင်းပြီး ပါက ပြင်ဆင်ချက် ဆောက်ရွက်ခြင်းအား ခွင့်ပြုနိုင်မည် မဟုတ်သည့်အတွက် ယာဉ်တင်သွင်းသူများမှ မိမိထံသင်္ဘောတင် စာရွက်စာတမ်းများ BL နှင့် Cancellation စာရွက်စာတမ်းများအရ ကွဲလွဲမှု ရှိ/မရှိ သေချာစွာ ဂရုပြု စစ်ဆေး၍ လိုင်စင်နှင့်ကွဲလွဲချက်များအား အချိန်မီပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စဉ် လအမည်/နေ့စွဲ ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်း သင်္ဘော
သား
ကုမ္ပဏီ MOFA ဟိုတယ်/
ခရီး
ပြည်ပ
အလုပ်သမား
ကျောက်မျက် အထွေထွေ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း အဌားယာဉ်
(Taxi)
ပါမစ်
ထုတ်ပေး
Sale Center စုစုပေါင်း နေပြည်တော် ရန်ကုန် စုစုပေါင်း
စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ စီရေ
စက်တင်ဘာလ (၂၀၁၁) ၆၃၄ ၆၃၄
အောက်တိုဘာလ (၂၀၁၁) ၆၀၈၇ ၆၀၈၇
နိုဝင်ဘာလ (၂၀၁၁) ၄၇၁၀ ၄၇၁၀
ဒီဇင်ဘာလ (၂၀၁၁) ၆၀၅၈ ၇၃ ၆၁၃၁ ၅၂
ဇန်နဝါရီလ (၂၀၁၂) ၅၉၆၆ ၁၈၉ ၆၁၅၅ ၁၀၃
ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀၁၂) ၇၄၈၉ ၄၉၄ ၇၉၈၃ ၅၉၄ ၁၄၆ ၁၆၉ ၁၈
မတ်လ (၂၀၁၂) ၆၈၅၆ ၇၄၃ ၇၅၉၉ ၁၀၁၁ ၁၆၃ ၈၀ ၂၁ ၁၇
ဧပြီလ (၂၀၁၂) ၂၇၂၄ ၃၈၂ ၃၁၀၆ ၁၁၈၆ ၉၃ ၄၉ - ၃၉၀ ၆၆ ၈၀
မေလ (၂၀၁၂) ၃၂၈၅ ၁၅၄၉ ၄၈၃၄ ၅၄ ၁၀၄ ၃၅ ၁၅ ၁၂၂၃ ၃၉ ၈၁၇ ၈၁၇ ၃၆
၁၀ ဇွန်လ (၂၀၁၂) ၂၂၁၃ ၁၇၈၉ ၄၀၀၂ ၁၈ ၃၇ - ၂၆၈ ၂၃၅၄ ၂၃၅၄ ၂၇၂
၁၁ ဇူလိုင်လ (၂၀၁၂) ၂၆၅၇ ၂၀၇၄ ၄၇၃၁ ၁၃ ၁၂၁ ၂၆၅၁ ၂၆၅၈ ၄၀၀
၁၃ ၁.၈.၁၂ ၂၄၂ ၇၄ ၃၁၆ - - - - - - ၂၃၅ ၁၉ ၂၅၄ -
၁၄ ၃.၈.၁၂ ၉၃ ၆၈ ၁၆၁ - - - - - - ၁၈၈ ၄၅ ၂၃၃ -
၁၅ ၆.၈.၁၂ ၁၃၆ ၆၃ ၁၉၉ - - - - - - ၂၁၀ ၅၆ ၂၆၆ -
၁၆ ၇.၈.၁၂ ၁၂၀ ၉၉ ၂၁၉ - - - - - - ၂၄၁ ၇၆ ၃၁၇ ၅၀
၁၇ ၈.၈.၁၂ ၂၀၄ ၁၁၉ ၃၂၃ - - - - - - ၂၂၆ ၅၈ ၂၈၄ -
၁၈ ၉.၈.၁၂ ၁၉၉ ၆၆ ၂၆၅ - - - - - ၂၁၂ ၆၄ ၂၇၆ -
၁၉ ၁၀.၈.၁၂ ၁၆၃ ၈၈ ၂၅၁ - - - - ၁၇၉ ၉၁ ၂၇၀ -
၂၀ ၁၃.၈.၁၂ ၁၆၀ ၆၃ ၂၂၃ - - - - - ၁၈၀ ၉၃ ၂၇၃ -
၂၁ ၁၄.၈.၁၂ ၁၆၅ ၁၁၅ ၂၈၀ - - - - - - ၂၂၀ ၉၆ ၃၁၆ -
၂၂ ၁၅.၈.၁၂ ၁၈၉ ၇၃ ၂၆၂ - - - - - - ၂၁၄ ၈၉ ၃၀၃ -
၂၃ ၁၆.၈.၁၂ ၁၂၇ ၁၁၃ ၂၄၀ - - - - - ၁၆၁ ၈၄ ၂၄၅ -
စုစုပေါင်း ၅၀၄၇၇ ၈၂၃၄ ၅၈၇၁၁ ၂၈၆၇ ၇၂၁ ၃၄၀ ၅၇ ၂၀၆၄ ၁၁၂ ၈၀၈၈ ၇၇၈ ၈၈၆၆ ၈၃၈

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော်အား အာဆီယံနိုင်ငံများ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာနှင့်အပြိုင် ခေတ်မီတိုးတက်စေရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ပြည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွား ဆက်သွယ်သွားလာမှုများတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသကဲ့သို့ ပြည်ပနှင့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လည်း ယခင်ကထက် ပိုမိုမြန်ဆန်တိုးတက်စေရေး စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ပြည်ပမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းရှိ အိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေသော နှစ် (၂၀) သက်တမ်းကျော်လျက်ရှိသည့် ယာဉ်အိုယဉ်ဟောင်းများကို ပြန်လည်အပ်နှံစေပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်ထုတ် မော်တော်ယာဉ်များ ပြည်ပမှအစားထိုး တင်သွင်း ခွင့်ပြုခြင်းကို ဌာနဆိုင်ရာများဖြစ်ကြသည့် ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် ၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တို့ ပါဝင်သော သက်တမ်းကြာမြင့်မော်တော်ယာဉ်များ ပယ်ဖျက်အပ်နှံ အစားထိုးလဲလှယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့ One Stop Service (OSS) ဖွဲ့စည်းပြီး မော်တော်ယာဉ်အစားထိုး တင်သွင်း ခွင့်ပါမစ်ထုတ်ပေးခြင်းကို ၁၉-၉-၂၀၁၁ ရက်နေ့မှစပြီး ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့မှစ၍ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထုတ် အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက် ဆီစားနှုန်းသက်သာသော တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လူစီးကားများကိုလည်း တင်သွင်းခွင့်ပြု ပေးလျက်ရှိပြီး ပြည်ပမှ မော်တော်ကားများ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူတင်သွင်းရန် အခက်အခဲရှိသူများအား ပြည်တွင်း မော်တော်ကား အရောင်းစင်တာများတွင် ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် Sale Center များတွင် ဝယ်ယူခွင့်ပါမစ်များအား ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ စတင်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေရရှိထားသူများဖြစ်ကြသည့် ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် နေသော ကုမ္ပဏီ ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြသည့် ကုမ္ပဏီများ ၊ နိုင်ငံခြားတွင် ကာလ ရှည်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် သံတမန်ဝန်ထမ်းများအတွက် ပြည်ပမှ လူစီးမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့၏ စိစစ်ထောက်ခံပေးပို့ချက်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်သွင်းကုန်ပါမစ်များကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်မှစတင်၍ မောေ်တာ်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ အစီအစဉ်အရ စီးပွားရေး နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ခံစိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

တတိယအဆင့်အနေဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ မေလ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် ၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်နှင့် နိုင်ငံခြားငွေကြေးကိစ္စ္စ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသော ဘဏ်များ တွင် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်စုဆောင်းထားသူ အသက် (၁၈) နှစ် ပြည့်ပြီးသူနိုင်ငံသားတိုင်းအား မည်သည့် ဝန်ကြီးဌာန ၊ အဖွဲ့အစည်း၏ မည်သည့်ထောက်ခံစာကိုမျှ ရယူတင်ပြရန် မလိုဘဲ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် မှတ်ပုံတင်မူရင်း ၊ အိမ်ထောင်စုဇယား မူရင်းနှင့် ပြည်ပမှ မိမိဝယ်ယူတင်သွင်းလိုသည့် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား ၊ ထုတ်လုပ်ခုနှစ် ၊ အင်ဂျင်ပါဝါနှင့် မော်တော်ယာဉ်၏ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက် CIF တန်ဘိုး ဖော်ပြထားသော တစ်ဖက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီ၏ မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြေစာ Invoice မူရင်း ၊ မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးအမှန်ရှိသော နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း စာအုပ်မူရင်းနှင့် ယခင်မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့သည့် စာရင်းတွင် မပါဝင်ကြောင်း ခံဝန်ကတိပြုချက် တင်ပြရုံဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ် (၃) ၊ နေပြည်တော်ရှိ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့် သွင်းကုန်ပါမစ် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှလည်းကောင်း ၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားသူများအား ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန် အတွက် နေပြည်တော်တွင်သာမက ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရုံးခွဲတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသူ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသည့် နိုင်ငံသားတိုင်းအား မည်သည့် ဌာနထောက်ခံချက်များ မလိုဘဲ မော်တော်ယာဉ် သွင်းကုန်ပါမစ်များ ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေခြင်းကြောင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့အထိ တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ပါမစ် ထုတ်ပေးမှုမှာ နေပြည်တော်တွင် (၈၀၈၈) ဦး ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေသကြီးရုံးခွဲတွင် (၇၇၈) ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၈၈၆၆) ဦး ရှိသွားပြီဖြစ်ပါသည်။

Taxi အဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက် Saloon နှင့် Van များအား တင်သွင်းခွင့်ပြုလျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်များဖြင့် (၁၀-၄-၂၀၁၂) ရက်နေ့မှစ၍ စိစစ်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ်အတွင်းက နိုင်ငံသားတိုင်းအား ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ် အထူးပါမစ်ထုတ်ပေးမှုများအား ရပ်ဆိုင်းထားသည်ဟု ကောလဟလ ဖြစ်ပေါ်နေမှုမှာ မှန်ကန်မှုမရှိပါကြောင်းနှင့် ပါမစ်ထုတ်ပေးနေမှုကို နေပြည်တော်အပြင် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားပါက ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း ပါမစ်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိရာ (၁၆-၈-၂၀၁၂) ရက်နေ့အထိ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တွင် ခွင့်ပြုအမျိုးအစားအလိုက် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်ထုတ်ပေးပြီးစီးမှုကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရ ပါသည် -

အမျိုးအစား ခွင့်ပြုစီးရေ

ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ကုမ္ပဏီများ ၇၂၁

နိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားများ ၂၈၆၇

နိုင်ငံခြားရေးသံရုံးဝန်ထမ်းများ ၃၄၀

စစ်သံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ ၁၁၂

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ ၅၇

ပြည်ပအလုပ်သမားများ ၂၀၆၄

ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီ

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်လျှောက်ထားသူများ ၈၈၆၆

ယာဉ်အို/ယဉ်ဟောင်း ၅၀၄၇၇

Sale Center ဝယ်ယူခွင့် ၈၂၃၄

အငှားယာဉ် (Taxi) ၈၃၈

Pages

Subscribe to မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE