မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

၂၀၁၉ခုနှစ်ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးစက်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများအားအရောင်းပြခန်း(Show Room)များတွင်ရောင်းချရန်ရာတွင်
လိုက်နာရမည့်စည်ကမ်းချက်များအမိန့်ကြော်ငြာစာ

၂၀၁၉ခုနှစ်ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ(Show Room)တွင်ရောင်းချရန်မော်တော်ယဉ်တင်သွင်းရာတွင်လိုက်နာရမည့်စည်ကမ်းချက်များ
အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Attachment Files:

၂၀၁၉ခုနှစ်ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ(Sale Center) တွင်ရောင်းချရန်မော်တော်ယဉ်တင်သွင်းရာတွင်လိုက်နာရမည့်စည်ကမ်းချက်များ
အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Attachment Files:

၂၀၁၉ခုနှစ်ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ(SaleCenter)တွင်ရောင်းချရန်မော်တော်ယဉ်တင်သွင်းရာတွင်လိုက်နာရမည့်စည်ကမ်းချက်များ
အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Attachment Files:

Car Sale Center/ Show Room ကတ်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရာတွင် ကောက်ခံမည့် မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးကြေး၊ ပြင်ဆင်ကြေး၊ မိတ္တူမှန်ကြေးများ ထုတ်ပြန်ခြင်း

Attachment Files:

Pages

Subscribe to မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

သတင်းအချက်အလက်များ