သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Thu, 01/17/2013 - 03:36 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာပါပစ္စည်းများ နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းလာမှုအပေါ် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ