ရွှေ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်သော အနုပညာပစ္စည်းနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်ပြုရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် (SOP)

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ