ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်မလိုဘဲ တင်ပို့တင်သွင်းခွင့် ပြုသည့်အမိန့်

Fri, 03/29/2013 - 04:02 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၃/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ပို့ကုန်ပစ္စည်း (၁၅၂) မျိုး ၊ သွင်းကုန်ပစ္စည်း (၁၆၆) မျိုးတို့အား အစိုးရဝန်ကြီးဌာနအမည်ဖြင့် တင်ပို့တင်သွင်းရာတွင် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန် မလိုကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ