အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၂၆/ ၂၀၁၉ )

Fri, 06/21/2019 - 06:37 -- ictuser

၂၀၁၉ခုနှစ်ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ(Sale Center) တွင်ရောင်းချရန်မော်တော်ယဉ်တင်သွင်းရာတွင်လိုက်နာရမည့်စည်ကမ်းချက်များ
အမိန့်ကြော်ငြာစာ