၁၉၉၇ မှ ၂၀၀၇ မော်ဒယ်အထိ မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ

Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) Remak
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saloon/ Van
Audi 4100 4300 4500 6800 9000 11300 13500 15800 18000 20300 22500 24800
BMW 3 Series Germany 4100 4300 4500 5900 7200 8600 9900 11000 13000 14000 15000 16700
BMW 4100 4300 4500 6800 9000 11000 14000 16000 18000 20000 23000 24800
Bentley UK 27000 30500 33900 37700 41900 46500 51800 57500 63900 71100 76500 81900
Cadillac CTS Japan 7200 8100 9000 10400 11700 13100 14400 16200 18000 19800 22500 25200
Chrysler U.S.A 9900 10500 11200 11700 12300 13100 13700 14400 16000 17800 19800 21800
Ferrari Japan 32000 36000 39600 43200 46800 51300 55800 61200 67500 74700 81900 89100
Ford Mustang U.S.A 5100 5400 5800 6400 6700 7500 7830 9180 9990 13200 14700 16100
Honda 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500
၁၀ Honda Civic Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5800 7100 8400 9700 11100
၁၁ Jaguar Japan 5300 5600 5900 6200 6600 6900 8280 10400 11700 13500 15300 17100
၁၂ Lincoln Stretch Limousine U.S.A 6800 7700 8600 9500 10800 11700 12600 14000 15300 16700 18000 19400
၁၃ Lincoln Town Car U.S.A 4100 4500 5000 5500 6100 7700 9500 12000 15000 18700 23400 28100
၁၄ Mazda 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500
၁၅ Mazda Axela Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5600 6800 7800 8900 9990
၁၆ Maybach Germany 46000 51600 57300 63700 70800 78800 87500 97200 108000 119000 131000 142600
၁၇ Mini Cooper UK 4100 4300 4500 5900 6300 6800 8100 8900 9800 10800 11700 12600
၁၈ Mercedes (S-Class မပါ) 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500 15300 17100 18900 20700 22500
၁၉ Mercedes (S-Class) 6300 11300 16200 21200 26100 31100 36000 41000 45900 50900 55800 60800
၂၀ Mercedes Benz SLK Germany 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500 15300 17100 18900 20700 22500
၂၁ Mitsubishi 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500
၂၂ Mitsubishi Glant Fortis Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5800 7100 8400 9700 11100
၂၃ Nissan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500
၂၄ Nissan Bluebird Sylphy Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6400 8300 10200 12200 14100
၂၅ Nissan Tida Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5600 6800 7700 8900 10100
၂၆ Nissan Tiida Latio Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5200 5400 5600 5800 6000
၂၇ Peugeot France 3600 4100 4500 4700 4900 5100 5400 6300 8100 9900 11700 13500
၂၈ Porsche 911 Carrera France 16000 17500 20000 22000 24500 27000 30000 33500 37000 41000 46000 51000
၂၉ Rolls-Royce Phantom UK 15000 17000 19000 21000 24000 30000 40000 60000 70000 80000 90000 100000
၃၀ Ssaungyong Chairman S' Korea 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500
၃၁ Subaru 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6900 9300 11700 13000
၃၂ Subaru Impreza Japan 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6500 8600 10500 12500
၃၃ Toyota All Brand 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 8000 9000 11000 13500
၃၄ Toyota Allion Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5400 6200 7900 9600 11300
၃၅ Toyota Auris Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5400 6200 7900 9600 11300
၃၆ Toyota Avensis Japan 4500 5400 6200 7900 9600 10100
၃၇ Toyota Belta Japan 7900 9600 11300
၃၈ Toyota Corolla Axio Japan 9600 11300
၃၉ Toyota Corona Premio Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500
၄၀ Toyota Premio Japan 5000 6000 7000 8500 10000 12000
၄၁ Toyota Corolla Runx Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 6000 7000 8000 9000
၄၂ Toyota Toyota Crown Confort Deluxe (Taxi Grade 2.0 L) Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 6000 7500 9000 12000
၄၃ Toyota Mark X Japan 8300 10000 12000 14000
၄၄ Toyota Prius Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7000 8500 10000 12000
၄၅ Volkswagen Germany 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700
၄၆ Volvo Sweden 4100 4300 4500 6800 9000 11300 13500 15800 18000 20300 22500 24800
၄၇ Hyundai C/O : China,
Malaysia များ အပါအဝင်
S' Korea 3100 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7500 9000
၄၈ Daewoo S' Korea 3100 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7500 9000
၄၉ KIA S' Korea 3100 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7500 9000
မှတ်ချက်။      (၁)      1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို 2008 Model မှ 2012 Model အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ တန်ဘိုး USD -
                             5000 ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး 2013 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း လျှောက်ထားရပါမည်။
                  (၂)      အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက Internet  
                            အထောက်အထားများဖြင့် စိစစ်၍ One Stop Services အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) Remak
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Van
Ford Focus U.S.A 3600 4000 4400 5000 5500 6100 6800 7500 8400 9300 10400 11500
Honda Acty Van Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5600 6500 7500 8500 9500
Nissan AD Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800
Nissan Caravan Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6600 8700 10800 13000 14000
Nissan Serina Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5600 6500 7500 8500 9500
Nissan Vanette Van Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 4900 5300 5700 6100 6500
Toyota Caldina Van Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5900 6700 8300 10400 12400
Toyota Corolla Fielder Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5600 6500 7500 8500 9000
Toyota Probox/ Succeed Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800
၁၀ Toyota Townace Van Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5800 7100 8400 9700 11100
မှတ်ချက်။       (၁)      1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို 2008 Model မှ 2012 Model အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ တန်ဘိုး USD -
                              5000 ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး 2013 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း လျှောက်ထားရပါမည်။
                    (၂)      အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက Internet  
                               အထောက်အထားများဖြင့် စိစစ်၍ One Stop Services အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) Remak
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hatchback
BMW 1 Series Germany 4100 4300 4500 5700 6800 8000 9100 10000 11500 12600 13800 14900
Honda Fit Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Mazda Verisa Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7000 8000 9000 10000
Mercedes Benz A Class Japan 4300 4500 5800 7100 8400 9700 11000 12300 13600 14900 16200 17500
Mitsubishi Colt Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Nissan March Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Nissan Note Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Opel Meriva Japan 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5400 6300 7700 9000
Subaru Pleo Japan 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5200 5900 6700 7400
၁၀ Toyota Passo Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
၁၁ Toyota Porte Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
၁၂ Toyota Ractis Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6600 7100
၁၃ Toyota Raum Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5400 6300 7100 8000 8900
၁၄ Toyota Corolla (Runx/Spacio) Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 6000 7000 8000 9000
၁၅ Toyota Vitz Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
၁၆ Toyota Vitz F Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5400 6300 7200 8100 9000
မှတ်ချက်။      (၁)      1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို 2008 Model မှ 2012 Model အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ တန်ဘိုး USD -
                             5000 ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး 2013 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း လျှောက်ထားရပါမည်။
                   (၂)      အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက Internet  
                             အထောက်အထားများဖြင့် စိစစ်၍ One Stop Services အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) Remak
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Station Wagon/ Pick Up (Double Cab)/ Micro Bus
Audi 4500 6300 8100 9900 11700 13500 15300 17100 18900 20700 22500 24300
BMW 4500 6300 8100 9900 11700 13500 15300 17100 18900 20700 22500 24300
Cadillac Escalade U.S.A 7400 8300 9200 10200 11300 12600 14000 16000 17000 18000 21000 27000
Chevorlet Express U.S.A 4500 5400 6300 7200 8100 9000 9900 10800 11700 13100 14400 16700
Chevrolet Suburban U.S.A 6300 7000 7800 8700 9700 10800 12000 13000 14000 15500 17000 21000
Chevrolet TrailBlazer U.S.A 4500 5000 5500 6200 6900 7600 8500 9500 10500 11500 13000 14500
Chrysler Cherokee 4500 5700 6800 8000 9200 10400 11500 12700 13900 15000 16200 17400
Dodge Ram U.S.A 4300 4800 5200 5800 6300 6900 7700 8400 9200 10200 11300 12300
Ford Explorer Eddie Bauer U.S.A 3800 4200 4700 5200 5800 6400 7200 8000 9000 10000 11500 16500
၁၀ Ford Expedition XLT Germany 4500 5400 6300 7200 8100 9000 9900 10800 11700 12600 13500 14400
၁၁ Ford F-150 U.S.A 4200 4700 5200 5800 6400 7100 7900 8800 9900 10800 12200 13500
၁၂ GMC U.S.A 3600 3800 4000 4300 5000 5200 5900 6800 7700 8500 10300 12100
၁၃ Honda 3800 4000 4100 4300 4500 5500 6000 6500 8000 10000 12000 14000
၁၄ Honda Airwave Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7000 8000 9000 10000
၁၅ Honda Mobilio Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7000 8000 9000 10000
၁၆ Honda Vamos Hobio Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 4900 5100 5500 5900 6200
၁၇ Hyundai/ KIA S' Korea 3800 4200 4700 5200 5800 6500 7200 8000 8900 9900 11000 12000
၁၈ Hummer U.S.A 10800 11700 12600 13500 14900 16200 17600 18600 20700 23000 25700 28300
၁၉ Infiniti QX4 U.S.A 5000 5500 6200 6800 7600 8400 9400 10300 11300 12400 13600 15000
၂၀ Isuzu Japan 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7000 9000 11000 14000 16000 18000
၂၁ Landrover UK 4000 4100 4300 4500 7200 9900 12600 15300 18000 20700 23400 26100
၂၂ Lincoln Mark LT U.S.A 5600 6200 6900 7700 8600 9500 10600 11700 13100 14400 16200 18000
၂၃ Lincoln Navigator U.S.A 4700 5200 5900 6500 7200 8100 8900 9900 11300 12200 13500 14900
၂၄ Mazda 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500 15300 17000
၂၅ Mercedes 4500 6300 8100 9900 11700 13500 15300 17100 18900 20700 22500 24300
၂၆ Mitsubishi All Brand (Diesel) Japan 3800 4000 4100 4300 4500 6500 8000 11500 14500 17000 19500 22000
၂၇ Mitsubishi All Brand (Gasoline) Japan 3800 4000 4100 4300 4500 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000
၂၈ Mitsubishi Minica Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 4900 5200 5600 5900 6300
၂၉ Mitsubishi Outlander Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 7400 10000 12000 14000 16000
၃၀ Mitsubishi Pajero IO Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 6000 8000 10000 12000
၃၁ Nissan 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500 15300 17100
၃၂ Nissan Cube Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5100 5800 6400 7000 7700
၃၃ Nissan Dualis Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5500 7000 9000 11000 13000
၃၄ Nissan X-Trail Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5500 7000 9000 11000 13000
၃၅ Porsche Cayenne Germany 18000 20700 23400 26100 28800 32400 36000 39600 44100 48600 54900 61200
၃၆ Ssangyong Actyon/ Rexton S'Korea 3400 3600 3800 4000 4100 4500 5000 7000 9000 11000 13000 15000
၃၇ Subaru Forester Japan 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5600 6700 7800 8900 9900 10900
၃၈ Suzuki 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 6000 8000 10000 12000
၃၉ Suzuki Every Japan 3800 4000 4100 4300 4500 4900 5200 5600 6000 6400 6800 7100
၄၀ Toyota (Landcruiser/ Lexus/ Prado မပါ) All Brand
(Diesel)
4000 4100 4300 4500 6000 7500 9500
၄၁ Toyota (Landcruiser/ Lexus/ Prado မပါ) All Brand
(Gasoline)
Japan 4000 4100 4300 4500 5500 6500 7500 10000 12000 14000 16000 18000
၄၂ Toyota Hiace/ Regius Japan 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6500 8000 10000 12000 14000 16000
၄၃ Toyota Landcruiser (Diesel) Japan 9000 11000 14000 16000 18000 22000 26000 30000 34000 38000 42000 46000
၄၄ Toyota Landcruiser(Gasoline) Japan 8000 10000 12500 14000 16000 20000 24000 26000 28000 30000 32000 40000
၄၅ Toyota Landcruiser Prado (Diesel) Japan 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 24000 26000 28000 30000 32000
၄၆ Toyota Landcruiser Prado (Gasoline) Japan 5500 7000 9000 11000 12500 14500 16000 21500 23500 25000 27000 29000
၄၇ Toyota Landcruiser Prado 2 Door Japan 5500 6300 7200 8300 9500 10800 12300 14100 16200 18000 19800 21600
၄၈ Toyota Lexus (Gasoline) U.S.A 9000 11000 13500 15000 17000 21000 25000 27000 29000 31000 33000 35000
၄၉ Lexus RX Series Japan/
U.S.A
6800 7700 8500 9500 10400 11600 13000 14400 16000 17800 19800 21800
၅၀ Toyota Alphard Japan 5000 7000 9000 12000 15000 18000
၅၁ Toyota Bb Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
၅၂ Toyota Corolla Rumion Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
၅၃ Toyota GAIA Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
၅၄ Toyota Ipsum Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7500 9000 10500 12000
၅၅ Toyota Isis Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 6000 7000 8000 9500
၅၆ Toyota Ist Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 5500 6000 6500 7000
၅၇ Toyota Kluger L Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 5000 6000 8500 10000 12000 14000
၅၈ Toyota Liteace Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7500 9000 10500 12000
၅၉ Toyota Matrix Canada 3800 4100 4700 5100 5800 6300 7000 7800 8700 9700 10800 11900
၆၀ Toyota Nadia Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 6000 7000 8000 9000
၆၁ Toyota Noah Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7500 9000 10500 12000
၆၂ Toyota Rav4 Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4800 5000 6000 8500 11000 14000 16000
၆၃ Toyota Rush Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5500 7000 8500 10000 11500
၆၄ Toyota Tundra U.S.A 6800 7700 8600 9500 10400 11700 13100 14400 15800 17800 19800 21800
၆၅ Toyota Vanguard Japan 18000
၆၆ Toyota Voltz Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7000 8000 10000 12000
၆၇ Toyota Voxy Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7500 9000 10500 12000
၆၈ Toyota Wish Japan 6000 7000 8000 10000 12000
၆၉ Volkswagen Touareg Germany 4500 5500 6000 7000 8000 9500 11000 12500 14000 15000 16500 18000
၇၀ Volvo 4500 6000 8000 9500 11500 13500 15000 17000 18500 20000 22500 24000
၇၁ Volvo V70 Sweden 3500 4000 4500 4800 5000 5600 6600 7800 9200 10800 12700 15000
မှတ်ချက်။       (၁)      1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို 2008 Model မှ 2012 Model အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ တန်ဘိုး USD -
                              5000 ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး 2013 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း လျှောက်ထားရပါမည်။
                   (၂)      အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက Internet  
                             အထောက်အထားများဖြင့် စိစစ်၍ One Stop Services အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) Remak
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pick Up
ရိုးရိုး Pick Up/ Xtra Cab/ 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5900 7200 8600
Space Cab, All Brand
မှတ်ချက်။       (၁)      1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို 2008 Model မှ 2012 Model အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ တန်ဘိုး USD -
                              5000 ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး 2013 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း လျှောက်ထားရပါမည်။
                    (၂)      အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက Internet  
                              အထောက်အထားများဖြင့် စိစစ်၍ One Stop Services အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages

Subscribe to ၁၉၉၇ မှ ၂၀၀၇ မော်ဒယ်အထိ မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ