ပုံမှန်လိုင်စင်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုမ္ပဏီများမှ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်အရောင်းစင်တာ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်(SOP)

Mon, 10/21/2019 - 08:40 -- dotadmin

၁။           လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်အရောင်းစင်တာဖွင့်လှစ်မည့် ပုံမှန်လိုင်စင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီ များသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် ရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။ အရောင်းစင်တာဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရှိရပါမည်။

၂။            ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း

              (က) ကုမ္ပဏီLetter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ

              (ခ)   ကုမ္ပဏီထူထောင်ပြီးသော Myco အထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများ

              (ဂ)   ဒါရိုက်တာဓာတ်ပုံနှင့် လိပ်စာဇယား

၃။           စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်လျှောက်ထားခြင်း

              (က) ကုမ္ပဏီမှလျှောက်လွှာ

              (ခ)   ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မူရင်း/မိတ္တူ

              (ဂ)   စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်ခန့်အပ်သည့်ခန့်စာ၊ စာချုပ်၊ သံရုံးထောက်ခံချက်၊ Notary Public

              (ဃ) ခန့်အပ်ထားသည့် ပြည်ပကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း၏မူရင်းနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်အထောက်အထား

              (င)   စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် ခန့်အပ်စာပေါ်တွင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံး၏ အတည်ပြုချက် (Endorsement) ပါရှိရမည်။

 

၄။           သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခွင့်ပြုချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များထံမှ  လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။ တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုချက်နှင့် စည်ပင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိခြင်းမရှိပါက မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းသုံးမော်တော် ယာဉ်များ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်ဖြင့် ယာယီ (၆) လ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုပါမည်။ ထိုသို့ယာယီခွင့်လှစ်ခွင့်ပြုစဉ် ကာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး ခွင့်ပြုချက်နှင့် စည်ပင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၅။           လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာဖွင့်လှစ်မည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ်စာရင်းတွင် အာမခံငွေ(Deposit)အဖြစ် မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း(၅၀၀)အား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အသိ အမှတ်ပြုထားသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် သီးခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်၍ ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းရမည်။

၆။           လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာအကျယ်အဝန်းသည် အနည်းဆုံး စတုရန်းပေ (၉၀၀၀) ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အရောင်းစင်တာအဆောက်အဦ အကျယ်အဝန်းအား (၃၀၀၀) စတုရန်းပေ ရှိရမည်။ အရောင်းစင်တာရုံးခန်း အကျယ်အဝန်းအား (၃၀၀) စတုရန်းပေ ရှိရမည်။ အရောင်းစင်တာ ဧည့်နားနေခန်း အကျယ်အဝန်းအား (၂၀၀) စတုရန်းပေ ရှိရမည်။

၇။           အရောင်းစင်တာဖွင့်လှစ်မည့် မြေနေရာသည် မြေပိုင်ဖြစ်လျှင် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဦး၏ နာမည်ပေါက်ဂရမ်မူရင်းအထောက်အထား၊ ငှားရမ်းထားသည့် မြေဖြစ်လျှင် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ထားသည့် အငှားစာချုပ်မူရင်း၊ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အထောက်အထား တင်ပြ ရမည်။

၈။           ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် အရောင်း စင်တာ ဖွင့်လှစ်လိုပါက Downtown Area ၏ ပြင်ပတွင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုပါမည်။

Ceiling စီးရေ သတ်မှတ်ချက်

၁။      ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိပြီးသည့် လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာများအား ၂၀၁၆ ခုနှစ် မော်ဒယ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မော်ဒယ်အထိ လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များကို ခွင့်ပြုပါမည်။

၂။       စတင်ခွင့်ပြုချိန်မှ (၆) လအတွင်း Ceiling စီးရေ (၄၀) စီး၊ (၆) လမှ (၁) နှစ်အတွင်း Ceiling စီးရေ (၆၀) စီးနှင့် (၁) နှစ်ပြည့်ပြီးပါက Ceiling စီးရေ (၈၀) စီးအား ခွင့်ပြုပါမည်။

၃။      ရောက်ရှိ/ ရောင်းချပြီးသည့် မော်တော်ယာဉ်များအား လူအမည် (သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့်  ယာဉ်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေးအတွက် “လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာတွင် မော်တော် ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့်ပါမစ်” ကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ One Stop Service အဖွဲ့ရုံးတွင် လျှောက်ထားရမည်။

၄။      ရောက်ရှိ/ ရောင်းချ/ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ပြီးစီးသည့် မော်တော်ယာဉ်စာရင်းအား မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ မြေပြင်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များထံ တင်ပြ၍ မြေပြင်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် Ceiling စီးရေအရ ထပ်မံတင်သွင်းခွင့်ပြုပါမည်။