ပုဂ္ဂလိကလက်ခစားလုပ်ငန်း(CMP)စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေခွန်ကို 10ရာခိုင်နှုန်းအစား 2ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ပေါ့သတ်မှတ်

Fri, 09/16/2011 - 10:25 -- Anonymous (not verified)

       ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၏ 18-8-2011 ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(156/2011)ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကလက်ခစား လုပ်ငန်း(CMP)စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေခွန်ကို 10 ရာခိုင်နှုန်းအစား 2 ရာ ခိုင်နှုန်းသို့ 2011ခုနှစ်သြဂုတ်လ(19)ရက်နေ့မှစတင်၍ 2012ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (18) ရက်နေ့အထိလျှော့ပေါ့သတ်မှတ် ခဲ့ကြောင်း 19-8-2011ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်ကြေးမုံသတင်းစာတွင်ဖေါ်ပြချက်အရ သိရှိရပါသည်။

Export Mg

16-9-2011