ပို့ကုန်အခြေခံမူ

Wed, 12/05/2012 - 09:58 -- Anonymous (not verified)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်ဆိုင်ရာအခြေခံမူသည် မိမိ၏ သဘာဝသယံဇာတနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်ကို အကျိုးရှိစွာအသုံးချလျှက် ပြည်ပဈေးကွက်သို့ တိုးချဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန်နှင့် သမာရိုးကျပို့ကုန်ပစ္စည်း များအပြင် တန်ဖိုးမြှင့်ကုန်ချောပစ္စည်းများကို တိုးချဲ့တင်ပို့ရေး ကြိုးပမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။