အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

ပင်နဆိုးနစ် ကုမ္ပဏီက ပြန်ပြည့်မြဲ စွမ်းအင်ကို ပြုလုပ်တော့မည်

္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ

ဗီယက်နမ် စက်မှုနယ်မြေများနဲ့ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဇုန်တို့က တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် ဦးစားပေးမည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မလေးရှားကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာ

Pages