ဥပဒေများ

ပြည်တွင်းကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူများ၏ လုပ်ငန်းများထိခိုက်နစ်နာမှုများရှိပါက သွင်းကုန်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမှုဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်

 

သွင်းကုန်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေပါ သိကောင်းစရာများ

 

 

Pages

Subscribe to ဥပဒေများ