ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဆန်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လျက်ရှိ

Tue, 08/30/2022 - 12:08 -- admin_ygn

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီးမြို့ရှိ ဆန်ဈေး နှုန်းများမှာ မေလအထိ တည်ငြိမ်လျက်ရှိခဲ့ရာမှ ဇွန်လနောက် ပိုင်းတွင် ဆန်ဈေးနှုန်းများ တရိပ်ရိပ်တက်လာကြောင်း သိရှိရ သည်။ ယခင်လအတွင်း ဆန်ဈေးနှုန်းများမှာ ဧည့်မထတစ်ပြည် ကျပ် ၁၃၅၀၊ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၂၀ဝ၀၊ မနောသုခ တစ်ပြည် ကျပ် ၁၅၀ဝ၊ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၆၀ဝ၀၊  ရွှေရင်အေး (ဒေသဆန်) တစ်ပြည် ကျပ် ၂၀ဝ၀၊  တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၄၈၀ဝ၀၊ ပေါ်ဆန်းမွှေး တစ်ပြည် ကျပ် ၂၈၀ဝ၊ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၆၆၀ဝ၀၊ ငစိန်ဆန် တစ်ပြည် ကျပ် ၁၂၀ဝ၊ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၂၈၈၀ဝ တို့ဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လ ပထမပတ်အတွင်း ဆန် အမျိုးအစားအလိုက် ဆန်ဈေးနှုန်းများမှာ ဧည့်မထတစ်ပြည် ကျပ် ၁၅၀ဝ၊ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၆၀ဝ၀၊ မနောသုခ တစ်ပြည် ကျပ် ၁၇၀ဝ၊ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၄၀ဝ၀ဝ၊ ရွှေရင်အေး (ဒေသဆန်)တစ်ပြည် ကျပ် ၂၂၀ဝ၊ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၅၂၀ဝ၀၊ ဇီယာတစ်ပြည် ကျပ် ၁၄၀ဝ၊ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၂၀ဝ၀၊ ပေါ်ဆန်းမွှေး တစ်ပြည် ကျပ် ၃၄၀ဝ၊ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၈၁၀ဝ၀၊ ငစိန်ဆန် တစ်ပြည်  ကျပ် ၁၃၅၀၊  တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၂၀ဝ၀ အထိ မြင့်တက်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) လားရှိုးမြို့တွင် ယခုလက်ရှိ ဆန်ဈေးနှုန်းများမှာ ဧည့်မထတစ်ပြည် ကျပ် ၁၆၀ဝ၊ တစ် အိတ် ကျပ် ၃၆၅၀ဝ၊ ငစိန် တစ်ပြည် ကျပ် ၁၅၅၀၊ တစ်အိတ် လျှင် ကျပ် ၃၅၀ဝ၀၊ ပေါ်ဆန်းမွှေးတစ်ပြည် ကျပ် ၃၆၅၀၊ တစ် အိတ်လျှင် ကျပ် ၈၅၀ဝ၀၊ မနောသုခ(အဟောင်း) တစ်ပြည် ကျပ် ၁၉၅၀၊ တစ်အိတ် လျှင် ကျပ် ၄၃၀ဝ၀၊ မနောသုခ(အသစ်) တစ်ပြည် ကျပ် ၁၇၅၀၊ တစ်အိတ်လျှင်  ကျပ် ၃၈၀ဝ၀ ဖြင့် အသီးသီး ရောင်းချလျက်ရှိပြီး  ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံမြို့၏ ဆန်ဈေးနှုန်းများမှာ ဧည့်မထတစ်ပြည် ကျပ် ၁၈၅၀၊ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၉၀ဝ၀၊ မနောသုခ တစ်ပြည် ကျပ် ၂၂၀ဝ၊ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၄၈၀ဝ၀၊ သိင်္ဂီပေါ်ဆန်း တစ်ပြည် ကျပ် ၄၀ဝ၀၊ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၈၈၀ဝ၀ အထိ အသီးသီး ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

မေမြတ်နိုး (တောင်ကြီး)

Local Trade News

Pages