နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၌ မိုးမြေပဲများရိတ်သိမ်းပြီးစီးမှုနှင့်ဈေးနှုန်းအခြေအနေ

Tue, 11/07/2023 - 03:20 -- mocadmin

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၌ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် မိုးဦး၊ မိုးလယ်မြေပဲ စုစုပေါင်းစိုက်ဧကမှာ (၄၀,၄၆၂) ဧက စိုက်ပျိုးခဲ့ကြောင်း၊ မိုးဦးမြေပဲ စိုက်ပျိုးဧက (၁၉,၃၈၈) ဧက၊ မိုး လယ်မြေပဲ စိုက်ပျိုးဧက (၂၁,၀၇၄) ဧက စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလကုန်တွင် မိုးဦးမြေပဲများအားလုံး ရိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဧကအထွက်နှုန်းအနေဖြင့်(၄၂.၇၅) တင်းနှုန်းဖြင့် တင်းပေါင်း(၈၂၈,၈၃၇)တင်း ထွက်ရှိခဲ့ကြောင်း လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဌာန၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။

   နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၌ မိုးမြေပဲများစတင်ပေါ်ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မြေပဲဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် မြေပဲလုံးဆန် တစ်ပိဿာလျှင် (၇,၀၀၀)ကျပ်၊ မြေပဲဆီဆန်တစ်ပိဿာလျှင် (၆,၅၀၀)ကျပ်၊ မြေပဲတောင့် (အခြောက်) တစ်ပိဿာလျှင် (၃,၆၀၀) ကျပ်၊ မြေပဲဆီ တစ်ပိဿာလျှင် (၁၄,၅၀၀) ကျပ် ခန့်ရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဈေးနှုန်းများမှာ မြေပဲလုံးဆန် တစ်ပိဿာလျှင် (၅,၆၀၀) ကျပ်၊ မြေပဲဆီဆန် တစ်ပိဿာလျှင် (၅,၃၀၀) ကျပ်၊ မြေပဲတောင့် (အခြောက်) တစ်ပိဿာလျှင် (၃,၀၀၀) ကျပ်၊ ပဲဖတ် တစ်ပိဿာလျှင် (၃,၂၀၀) ကျပ်၊ ပဲဆီ တစ်ပိဿာ (၁၃,၀၀၀) ကျပ်ခန့်ရှိကြောင်း နွားထိုးကြီးမြို့ရှိ သီးနှံပွဲရုံပိုင်ရှင် တစ်ဦးထံမှ သိရှိရသည်။

Local Trade News

Pages