ကော့မှူးမြို့နယ်၌ မိုးစပါးဧက ၁၀၇၂၄ ကျော် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ပြီးစီး

Tue, 12/12/2023 - 04:01 -- mocadmin

   ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တွံတေးခရိုင်၊ ကော့မှူးမြို့နယ်၌ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် မိုးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရာသီတွင် ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ဒေသတွင်းစားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံစေရန်နှင့် ပြည်ပသို့တင်ပို့နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ မိုးစပါးသီးနှံ စိုက်ဧက ၈၈၀၉၉ ဧက စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ ကြောင်း၊ အဓိက စိုက်ပျိုးသည့် စပါးသီးနှံများမှာ ရက် (၉၀) မျိုး ၈၆၅၀ ဧက၊ သီးထပ်ရင်မျိုး ၂၁၂၆ ဧက၊ ဇီယာမျိုး ၉၉၉ ဧက၊ ဧည့်မထ (အထွက်ကောင်း) မျိုး ၁၉၅ ဧက၊ ငစိန်မျိုး ၃၃၈၄၀ ဧက၊ မြီးဒုံး မျိုး ၂၁၆၅၅ ဧက၊ ငကျွဲ (တောင်ပျံ) မျိုး ၁၉၈၀၂ ဧက၊ ကောက်ညှင်းမျိုး ၈၁၄ ဧကနှင့် ငစိန်မျိုး ၃၃၈၄၀ ဧက တို့ကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးကြကြောင်း သိရသည်။

   ကော့မှူးမြို့နယ်၌ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ် မိုးစပါးသီးနှံစိုက်ခင်းများကို နိုဝင်ဘာလ (ဒုတိယပတ်) မှ စတင်၍ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်များဖြင့် လှိုင်လှိုင်ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့လျက်ရှိရာ လက်ရှိအချိန်အထိ တစ်မြို့နယ်လုံး အနေဖြင့် မိုးစပါးသီးနှံ စိုက်ဧက ၁၀၇၂၄ ကျော် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ပြီးဖြစ်ရာ စပါး အထွက်နှုန်း အနေဖြင့် တစ်ဧကလျှင် ပျမ်းမျှ ၇၆.၂၅ တင်းခန့် ထွက်ရှိကြောင်း ကော့မှူးမြို့နယ်၊ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှသိရသည်။

DOCA (ရန်ကုန်)

Local Trade News

Pages