လွယ်ဂျယ်နယ်စပ် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအခြေအနေ

Thu, 05/11/2023 - 06:28 -- DotBorderdep

          ၀၉-၅-၂၀၂၃ရက်နေ့မှာလယ်ယာထွက်ကုန်အနေဖြင့်တစ်သျှူးငှက်ပျောကားစီးရေ (၇)စီး၊ တန်ချိန် (၁၁၂.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၉)ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက်ပဲကားစီးရေ (၂)စီး၊ (၆၆.၀၀၀)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၉၄)ဒေါ်လာသန်း၊စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀‌.၁၃၃)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ဂျပ်စက္ကူကားစီးရေ(၁)စီး၊ တန်ချိန် (၈.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး သံချောင်း၊ သံပြားကားစီးရေ(၄)စီး၊ တန်ချိန် (၅၉.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၄၀)ဒေါ်လာသန်း၊မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကားစီးရေ(၆)စီး၊တန်ချိန်(၅၅.၆၅၀)တန်၊အရေအတွက် (၃၀၄၀)U၊ တန်ဖိုး(၀.၀၅၉)ဒေါ်လာသန်း၊ကုန်စုံကားစီးရေ(၁)စီး၊ အရေအတွက် (၁၀၃၀၀)U၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆)ဒေါ်လာသန်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၁၀၈)သန်းတင်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းမှာ ပုံမှန်အတိုင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

Border Trade News

Pages