မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်၏ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Mon, 02/19/2024 - 11:45 -- bordertrade

               မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ တစ်ဖက်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ (၁၇-၂-၂၀၂၄)ရက်နေ့ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ကြက်သွန်နီ၊ငရုတ်(အခြောက်)၊ဖိနပ်၊ ငရုတ် (အစို) ၊ပီလောပီနံ(အခြောက်)၊ နနွင်းတက် နှင့် ချင်း (အစို)တို့တင်ပို့ခဲ့ပါသည်။

              ၁၇-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာကြက်သွန်နီ၊ငရုတ်(အခြောက်)၊ဖိနပ်၊ ငရုတ် (အစို) ၊ပီလောပီနံ (အခြောက်)၊ နနွင်းတက် နှင့် ချင်း(အစို)တို့ဖြစ်ပါသည်။

              ပုပ်သိုးပျက်စီးလွယ်သည့် ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်စိမ်းပို့ကုန်များဖြစ်သည့် ကြက်သွန်နီ နှင့် ငရုတ်များကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

              ယခုအခါထိုင်းနိုင်ငံမှ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများ တွင်ကျယ်စွာ ဆောင်ရွက်လာခြင်းကြောင့်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းကုန်ကြမ်းဝယ်လိုအား မြင့်တက်နေ၍လတ်တလောကာလများတွင် ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ၁၇-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့ အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ(၀.၃၆၉)ဒေါ်လာသန်း၊ဆေးဝါးပစ္စည်းများ(၀.၀၉၃)ဒေါ်လာသန်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ(၀.၀၉၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ (၀.၀၈၁)ဒေါ်လာသန်း၊ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ (၀.၀၇၆)ဒေါ်လာသန်း၊ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းများ (၀.၀၄၇) ဒေါ်လာသန်း၊ သံနှင့်သံမဏိ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ(၀.၀၄၀)ဒေါ်လာသန်း၊ သွပ်ပြားများ (၀.၀၄၀)ဒေါ်လာသန်း ၊ လယ်ယာသုံးယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ (၀.၀၃၉)ဒေါ်လာသန်းနှင့် စက်မှု ကုန်ကြမ်းများ(၀.၀၃၈)တို့ဖြစ်ပါသည်။

              ပြင်ပငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့်ယခင်အပတ်က တစ်ဘတ်လျှင် (၉၈.၀၃)ကျပ် ရှိပြီး ယခုအပတ်တွင် (၉၈.၀၃) ကျပ် ဖြစ်ပါသဖြင့်  ဘတ်စျေးမှာ တည်ငြိမ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

              ၁၇-၂-၂၀၂၄ရက်နေ့အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာကြက်သွန်နီ(၁)တန်လျှင် (၃၈၅.၂၄၂)ဒေါ်လာဖြင့် (၆၆၇.၁၁၃) တန်၊ (၀.၂၅၇) ဒေါ်လာသန်း၊ငရုတ်(အခြောက်)(၁) တန်လျှင် (၁၅၇၃.၃၃၁) ဒေါ်လာဖြင့် (၁၅၅.၀၈၅) တန်၊ (၀.၂၄၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ဖိနပ်(၁) တန်လျှင် (၁၀၄၁.၆၆၇) ‌ဒေါ်လာဖြင့် (၆.၃၃၆) တန်၊ (၀.၀၆၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်(အစို) (၁)တန်လျှင် (၃၄၅.၃၆၂)ဒေါ်လာဖြင့် (၁၁၂.၉၂၅)တန်၊ (၀.၀၃၉)ဒေါ်လာသန်း ၊ ပီလောပီနံ (အခြောက်)(၁)တန်လျှင် (၁၄၅.၅၄၀)ဒေါ်လာဖြင့် (၂၁၃)တန်၊ (၀.၀၃၁)ဒေါ်လာသန်း၊ နနွင်းတက် (၁)တန်လျှင် (၄၁၆.၆၆၇)ဒေါ်လာဖြင့် (၂၄)တန် (၀.၀၁)ဒေါ်လာသန်းနှင့် ဂျင်း(အစို) (၁)တန်လျှင် (၅၀၀)ဒေါ်လာဖြင့် (၁၀)တန် ၊ (၀.၀၀၅)ဒေါ်လာသန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

              မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်အနေဖြင့်၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ရက်နေ့မှ ၁၇ ရက်နေ့အထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန် (၇.၈၃၁) ကန်ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၁.၃၄၃) ကန်ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၂၆.၁၇၅) ကန်ဒေါ်လာသန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

 

Border Trade News

Pages