မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Mon, 02/19/2024 - 11:52 -- bordertrade

       မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့မှ (၁၈) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၅၅၁၅) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၄၅) သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၅၈၆၀) သန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

            မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့မှ (၁၈) ရက်နေ့အထိ လယ်ယာ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့် ကြက်သွန်နီ (၁၄၈) တန်၊ (၀.၀၄၅၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး (၁၉၁.၅၃၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၄၄၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၄၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၂၂) သန်း၊ ရေထွက် ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်နှင့် အခြားရေထွက်ပစ္စည်းများ (၂၆၈.၉၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၄၈၀) ဒေါ်လာသန်း၊  သစ်တောထွက်ပစ္စည်းအနေဖြင့် ဓနိဖက် (၁၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁၆) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ ပါသည်။ သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် သစ်သီးမျိုးစုံ (၃၅.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၉၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြွေပြား (၃.၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၈၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ဖိနပ် (၇.၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ကျောက်ပြား (၁၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁၇) ဒေါ်လာသန်း၊  A4 စက္ကူ (၁၀.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၂၈) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်း ခဲ့ပါသည်။

            မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ (၁၂၉၃.၉၂၁) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန် (၄၀၀၁.၅၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၂၂၃၀.၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန် (၁၆၃၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၃၀၄.၇၃၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငရုတ်သီး (၇၅၄.၉၄၁) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၀၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဓနိဖက် (၁၃၃.၃၃) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်ပါ သည်။

            မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းမှာ - သစ်သီး (၂၅၆.၃၃၈) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြွေပြား (၂၄၀၅.၄၀၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဖိနပ် (၂၇၇.၇၇၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကျောက်ပြား (၁၇၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊  A4 စက္ကူ (၁၂၈၀) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

            မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

Border Trade News

Pages