စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသော စပါး/ဆန်ဈေးနှုန်းများနှင့် စီးထွက်မှု

Tue, 09/26/2023 - 04:45 -- mocadmin

   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ ဆန်ပိုဒေသများဖြစ်သော ကလေး၊ ကသာ၊ ကန့်ဘလူ၊ ရွှေဘိုနှင့် ရေဦးခရိုင်များအနက် မုံရွာခရိုင်နှင့် ကန့်ဘလူခရိုင်တို့တွင်  စပါး/ဆန်ဈေးနှုန်းများ အနည်း ငယ် ကျဆင်းနေပြီး ကသာခရိုင်၌ စပါး/ဆန်စျေးနှုန်း အနည်းငယ် မြင့်တက်နေကြောင်း သိရသည်။

   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်တင်ဘာလ (တတိယ) ပတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော စပါး/ဆန် ဈေးနှုန်းများမှာ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်မှ ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း (စပါး) တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၃,၇၀၀,၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း(ဆန်)၂၄ ပြည်ပါ တစ်အိတ်လျှင် ၁၂၅,၀၀၀ ကျပ်၊ ဧရာမင်း (ဆန်) ၂၄ ပြည်ပါ တစ်အိတ်လျှင် ၁၃၀,၀၀၀ ကျပ်၊ နွေစပါး (ရွှေဝါထွန်း)  စပါးတင်း (၁၀၀) လျှင် ကျပ် ၁,၉၀၀,၀၀၀၊ နွေစပါး (ရွှေဝါထွန်း) (ဆန်) ၂၄ ပြည်ပါ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၈၀,၀၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေ ကြောင်း၊ ရေဦးခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်မှ ပေါ်ဆန်း(စပါး) တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၃,၇၀၀,၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း (ဆန်) တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၁၂၅,၀၀၀၊  ဧရာမင်း (ဆန်) ၂၄ ပြည်ပါ တစ်အိတ် ၁၃၀,၀၀၀ ကျပ်၊ နွေစပါး(ရွှေဝါထွန်း) စပါးတင်း(၁၀၀)လျှင် ကျပ် ၁,၉၀၀,၀၀၀၊ နွေစပါး (ရွှေဝါထွန်း) (ဆန်) ၂၄ ပြည် ပါ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၈၀,၀၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။

   ကလေးခရိုင်၊ ကလေးမြို့နယ်မှ ဧည့်မထ (စပါး) တင်း၁၀၀ လျှင် ၃,၂၀၀,၀၀၀၊ ဧည့်မထ (ဆန်) ‌၂၄ ပြည်ပါ တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၁၁၀,၀၀၀၊ ငစိန် (စပါး) တင်း ၁၀၀ လျှင် ၃,၁၀၀,၀၀၀၊ ငစိန် (ဆန်)၂၄ ပြည်ပါ တစ်အိတ်မှာ ၁၀၀,၀၀၀၊ ဧရာမင်း (စပါး) တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၃,၅၀၀,၀၀၀၊ ဧရာမင်း (ဆန်) ၂၄ ပြည်ပါ တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၁၂၀,၀၀၀၊ နွေစပါး(ဒေသမျိုး)(စပါး)တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၁,၁၀၀,၀၀၀၊ နွေစပါး (ဒေသမျိုး)(ဆန်) ၂၄ ပြည်ပါ တစ်အိတ်မှာကျပ် ၈၅,၀၀၀ ဖြင့် အရောင်း အဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း၊ ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့နယ်မှ မှော်ဘီ(၂)(စပါး)တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀၊ မှော်ဘီ(၂) ဆန် ၂၄ ပြည် တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၈၅,၀၀၀၊ ဆင်းဧကရီ(၃)(စပါး)  တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၂,၁၅၀,၀၀၀၊ ဆင်းဧကရီ-၃ ဆန် ၂၄ ပြည် တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၈၇,၀၀၀၊ ဧရာမင်း (စပါး) တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၂,၄၅၀,၀၀၀၊ ဧရာမင်း(ဆန်) ၂၄ ပြည် ဆန်တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၁၂၀,၀၀၀၊ နွေစပါး(ဆင်း-၃)(စပါး) တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၁,၃၀၀,၀၀၀၊ နွေစပါး(ဆင်း-၃)(ဆန်) ၂၄ ပြည်ပါ တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၆၅,၀၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။

   မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့တွင် ဧရာမင်း(စပါး) တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၃,၀၀၀,၀၀၀၊  ဧရာမင်း (ဆန်) ၂၄ ပြည်တစ်အိတ်မှာကျပ် ၁၂၅,၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း(စပါး)တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၃,၂၀၀,၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း (ဆန်) ၂၄ ပြည် တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၁၂၅,၀၀၀၊ မနောသုခ(စပါး) တင်း ၁၀၀လျှင် ကျပ် ၁,၉၀၀,၀၀၀၊ မနောသုခ (ဆန်) ၂၄ ပြည် တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၈၅,၀၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်နေကြောင်း၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့တွင် ဧရာမင်း (စပါး) တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၃,၀၀၀,၀၀၀၊  ဧရာမင်း (ဆန်) ၂၄ ပြည် တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၁၃၀,၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း(စပါး) တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၃,၅၀၀,၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း (ဆန်) ၂၄ ပြည် တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၁၂၄,၀၀၀၊ နွေစပါး ရွှေဝါထွန်း (စပါး)တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၁,၈၀၀,၀၀၀၊ ရွှေဝါထွန်း (ဆန်) ၂၄ ပြည် တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၇၈,၀၀၀ ဖြင့် အရောင်း အဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။

   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များသို့ ဆန်စီးထွက်မှုမှာ စက်တင်ဘာလ (ဒုတိယ) ပတ်တွင် ရန်ကုန်သို့ အိတ်ရေ ၁၇,၅၀၀၊ မန္တလေးသို့ အိတ်ရေ ၂၉,၆၀၀၊ မကွေးသို့ အိတ်ရေ ၆၀၀၊ နေပြည်တော်သို့ အိတ်ရေ ၆,၀၀၀၊ ရှမ်း (တောင်) သို့ အိတ်ရေ ၄,၅၀၀၊ ရှမ်း (မြောက်) သို့ အိတ်ရေ ၄,၅၀၀၊ စုစုပေါင်းအိတ်ရေ (၆၂,၇၀၀) အိတ်၊ တန်အားဖြင့် (၃,၁၃၅)        စီးထွက်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ (တတိယ) ပတ်တွင် ရန်ကုန်သို့ အိတ်ရေ (၁၅,၀၀၀)၊ မန္တလေးသို့ အိတ်ရေ (၁၈,၆၀၀)၊ မကွေးသို့ အိတ်ရေ (၁,၀၀၀)၊ နေပြည်တော်သို့ အိတ်ရေ (၆,၅၀၀)၊ ရှမ်း (တောင်) သို့ အိတ်ရေ (၅,၀၀၀)၊ ရှမ်း(မြောက်)သို့ အိတ်ရေ (၅,၀၀၀)၊ ကချင်သို့ အိတ်ရေ (၅၀၀)၊ စုစုပေါင်းအိတ်ရေ (၅၁,၆၀၀)အိတ်/ တန်အားဖြင့် (၂,၅၈၀) တန် စီးထွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

DOCA (စစ်ကိုင်း)      

Local Trade News

Pages