တတိယအကြိမ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူစာချုပ်ရေးဆွဲရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်ခြင်း

Mon, 05/22/2023 - 06:03 -- competition

တတိယအကြိမ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၂ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းတွင် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူစာချုပ် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဖိလစ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် Ms. Lolibeth Ramit-Medrano က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ 

အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် မူဘောင်သဘောတူစာချုပ်၏ နိဒါန်းနှင့် အပိုဒ်(၁)မှ (၃)အထိ ပါဝင်မည့် စာသားမူကြမ်းများအပေါ် ဆွေးနွေးမှုကို အပြီးသတ်ပြီး အပိုဒ်(၄) "ထိရောက်သော ယှဉ်ပြိုင်မှုအဖွဲ့အစည်း" မှစတင်၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အာဆီယံဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းစေရေးနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်မှုလွယ်ကူစေရေးအတွက် ဥပဒေဆိုင်ရာမူဘောင်တစ်ခုအဖြစ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူစာချုပ်ကို ရေးဆွဲရခြင်းဖြစ်ပါသည်။