ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Tradenet 2.0 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃) သတင်း

Fri, 01/27/2023 - 03:57 -- DotTrading

ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Tradenet 2.0 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃) သတင်း

(အပြည့်အစုံ)

၁။      စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၁)ရက်နေ့မှ (၂၂)ရက်နေ့အထိ နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီမှ (၁၅း၃၀)နာရီအထိ Virtual Online စနစ်အသုံးပြု၍ “ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Tradenet 2.0  သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃)သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

၂။       အဆိုပါသင်တန်းသို့ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၁၃၈)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။