ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးလှမော်ဦး KANSO Technos မှတာဝန်ရှိသူများအားလက်ခံတွေ့ဆုံ

Thu, 01/14/2016 - 03:09 -- dotadmin

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှမော်ဦးသည် ဂျပန်နိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ကာဗွန်လျော့ချထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာဆိုင်ရာ စီမံကိန်းအကူအညီပေးမည့်  ကိစ္စများနှင့်ပက်သက်၍  လာရောက်တွေ့ဆုံသည့်   KANSO Technos မှ တာဝန်ရှိသူများအား(၂၂.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင်  လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။