ပြည်ပ စတော့ရှယ်ယာအခြေအနေများအကျဉ်းချုပ်

Thu, 05/09/2013 - 05:34 -- admin

ဇန်နဝါရီလ စတုတ္ထပတ်အတွင်း ပြည်ပစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက် အခြေအနေမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

1 . Asia Market

  1. Nikkei               22-1-2013      10709.90             -37.88  (-) 0.35%

                                25-1-2013       10847.50          +226.68  (+)2.13%

  1. Hang Seng       22-1-2013       23660.80          + 69.88  (+)0.30%

                                25-1-2013       23506.30           - 92.61  (-) 0.39%

2 . Europe Market

  1. FTSE100         25-1-20136         264.91            +67.27   (+) 1.09%

3 . US Market

  1. DJIA                 22-1-2013    13649.70            + 53.68   (+) 0.39%

                                25-1-2013      13825.30           + 46.00   (+) 0.33%

  1. S&P 500          22-1-2013        1485.98            +  5.04   (+) 0.34%

                                25-1-2013        1494.82            +  0.01   (+) 0.00%