လွယ်ဂျယ်နယ်စပ်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအခြေအနေ

Mon, 02/19/2024 - 11:41 -- bordertrade

                လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့်(၁၃-၂-၂၀၂၄)မှ (၁၇-၂-၂၀၂၄) ရက်နေ့အတွင်းကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရာ၌ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင်ဆန်(၇၃၃.၆၅၀)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၃၈၃)ဒေါ်လာသန်း၊ဆန်ကွဲ(၇၃၇.၆၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၂၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၃၄၀.၅၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၂) ဒေါ်လာသန်း၊ သခွားမွှေး(၁၄၄.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၀) ဒေါ်လာသန်း၊ နှမ်း(၂.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး    (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ထောပတ်ပဲ(၆၇.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ထောပတ်ပဲ          (၆၇.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၉) ဒေါ်လာသန်း၊မြေပဲဆံ(၁၉၉.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၁၉) ဒေါ်လာ  သန်း၊ မြေထောက်ပဲ (၁၆၄.၅၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၀၆) ဒေါ်လာသန်း၊ဖရဲသီး(၂၄၉၁.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၅၇) ဒေါ်လာသန်း၊သီဟိုဠ်စေ့(၁၆.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၈၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြံ(၁၁၇၀.၀၀၀ ) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၇) ဒေါ်လာသန်း၊တစ်သျှူးငှက်ပျော(၃၅၈၄.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၂၉၈) ဒေါ်လာ သန်း၊ကော်ဖီမစ်(၂၇.၈၀၀)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၁၉)ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

               ပို့ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများအနေဖြင့်ဆန် တစ်တန်လျှင် (၅၆၀) ဒေါ်လာ၊ ဆန်ကွဲ တစ်တန်လျှင်(၄၅၀)ဒေါ်လာ၊ ပြောင်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၅) ဒေါ်လာ၊ဖရဲသီး တစ်တန်လျှင် (၁၄၅)ဒေါ်လာ၊တစ်သျှူးငှက်ပျောတစ်တန်လျှင် (၃၆၆) ဒေါ်လာ၊ ကြံတစ်တန်လျှင် (၄၀) ဒေါ်လာ၊ မြေထောက်ပဲတစ်တန်လျှင် (၁၂၅၀)ဒေါ်လာရှိ၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ခမှာ ဗန်းမော်မှလွယ်ဂျယ်သို့ ပို့ကုန်တစ်ပိဿာလျှင် (၃၅၀)ကျပ်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။

              ယခုအပတ်အတွင်းသွင်းကုန်ပိုင်းတွင်သံ(၂၉.၅၉)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၃၀)ဒေါ်လာသန်း၊ဂျပ်ဖာ(၁၈.၆၃၀)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၈)ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်စုံ(၂၆၂.၆၉၀)တန်၊(၃၂၇၁၁၄)U၊ (၁၀၀၃၀)PAIR၊တန်ဖိုး (၀.၃၆၈) ဒေါ်လာသန်း၊စက်ပစ္စည်း(၃၇.၉၀၀)တန်၊(၂၄၂)U၊ တန်ဖိုး(၀.၀၃၈)ဒေါ်လာသန်း၊ ဖော့(၃.၂၃၀)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၃)ဒေါ်လာသန်း၊ ထွန်စက်(၂)U၊ တန်ဖိုး(၀.၀၁၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ပီနံအိတ်ခွံ(၁၄.၉၉၀)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၁၅)ဒေါ်လာသန်း၊ဆေးပစ္စည်း(၁၅၀၁၂၀)U၊တန်ဖိုး (၀.၀၁၁)ဒေါ်လာသန်း၊ ကော်ဇောအခင်း(၁၇၀၀၀)PAIR၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ပလပ်စတစ် (၉.၂၃၀)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၉)ဒေါ်လာသန်း၊ မြက်ခင်းတု(၁၆.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၁၀)ဒေါ်လာသန်းတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

              သွင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများအနေဖြင့်စက္ကူလိပ် တစ်တန်လျှင် (၃၅၀) ဒေါ်လာ၊ ပီနံအိတ် တစ်တန်လျှင် (၁၀၀၀) ဒေါ်လာ၊ မြက်ခင်းတုတစ်တန်လျှင် (၆၂၅)ဒေါ်လာ၊ ဂျပ်ဖာ တစ်တန်လျှင် (၄၂၀) ဒေါ်လာ၊ ပလပ်စတစ်တစ်တန်လျှင် (၉၇၀)ဒေါ်လာရှိ၍ လွယ်ဂျယ်မှဗန်းမော်သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ခမှာ (၁၂)ဘီးယာဉ်(၁)စီးလျှင် ကုန်ကျစ်(၁၄၀၀၀၀၀)ကျပ်၊ကုန်ပွ(၁၁၀၀၀၀၀)ကျပ်နှင့်ကုန်စုံတစ်စီးလျှင် (၁၀၀၀၀၀၀)ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

          ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် ရွှေဘို၊ စစ်ကိုင်းနှင့် မန္တလေးဒေသထွက် ပို့ကုန်ပစ္စည်း များအား မန္တလေး - လက်ပံလှ - ဗန်းမော် - မိုးမောက် (ကျောက်စခန်း) - စိန်လုံ - လွယ်ဂျယ် လမ်းကြောင်း၊ဗန်းမော်ဒေသထွက်ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအားဗန်းမော် - မိုးမောက် (ကျောက်စခန်း) - စိန်လုံ - လွယ်ဂျယ် လမ်းကြောင်းအတိုင်း တင်ပို့လျက်ရှိပြီး သွင်းကုန် ပစ္စည်းများအား လွယ်ဂျယ်- စိန်လုံ-မိုးမောက်(ကျောက်စခန်း)-ဗန်းမော်လမ်းကြောင်းအတိုင်းကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။

Border Trade News

Pages