လွယ်ဂျယ်နယ်စပ်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအခြေအနေ

Fri, 12/08/2023 - 04:04 -- bordertrade

လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့်(၄-၁၂-၂၀၂၃) မှ (၅-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အတွင်း ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရာ၌ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် ပြောင်း (၁၀၀.၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၆) ဒေါ်လာ သန်း၊ တစ်သျှူးငှက်ပျော (၁၇၆.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ဖရဲသီး (၄၈.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ သခွားမွှေး (၁၂၆.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြံ (၁၆.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

        ပို့ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများအနေဖြင့်ဆန် တစ်တန်လျှင် (၄၆၉) ဒေါ်လာ၊ ဆန်ကွဲတစ်တန် လျှင်(၄၀၈)ဒေါ်လာ၊ပြောင်းတစ်တန်လျှင် (၃၁၀) ဒေါ်လာနှင့် ကြိမ်တစ်တန်လျှင် (၆၀၀) ဒေါ်လာ၊ ဖရဲသီးတစ်တန်လျှင်(၁၅၀)ဒေါ်လာ၊ ရော်ဘာတစ်တန်လျှင်(၁၃၀၀)ဒေါ်လာရှိ၍သယ်ယူပို့ဆောင်ခ မှာ ဗန်းမော်မှလွယ်ဂျယ်သို့ ပို့ကုန်တစ်ပိဿာလျှင် (၁၅၀)ကျပ်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။

        ယခုအပတ်အတွင်းသွင်းကုန်ပိုင်းတွင် ဆေးဝါးပစ္စည်း (၅၆၈၂၆၀) U ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ချည် (၁၂.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ဂျပ်စက္ကူ (၅.၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၂)ဒေါ်လာသန်း၊ဖော့ (၂.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်စုံ (၄၇.၇၀) တန်၊ (၃၀၀) PR ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၈) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

        သွင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် နှစ်ဘီးထွန်စက်တစ်စီးလျှင် (၆၀၀)ဒေါ်လာ၊ စက္ကူလိပ် တစ်တန်လျှင် (၃၅၀) ဒေါ်လာ၊ ပီနံအိတ် တစ်တန်လျှင် (၈၀၀) ဒေါ်လာ၊ ပိတ်လိပ်တစ်တန်လျှင် (၅၇၀)ဒေါ်လာ၊ ချည်ခင်တစ်တန်လျှင်(၆၆၇)ဒေါ်လာရှိ၍ လွယ်ဂျယ်မှဗန်းမော်သို့ သယ်ယူပို့ ဆောင်ခမှာ(၁၂)ဘီးယာဉ်(၁)စီးလျှင် ကုန်ကျစ်(၁၂၀၀၀၀၀)ကျပ်၊ ကုန်ပွ(၈၀၀၀၀၀)ကျပ်နှင့် ကုန်စုံတစ်စီးလျှင် (၁၀၀၀၀၀၀)ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် ရွှေဘို၊ စစ်ကိုင်းနှင့် မန္တလေးဒေသထွက် ပို့ကုန်ပစ္စည်း များအား မန္တလေး - လက်ပံလှ - ဗန်းမော်- မိုးမောက် (ကျောက်စခန်း)-စိန်လုံ - လွယ်ဂျယ်လမ်း ကြောင်း၊ ဗန်းမော်ဒေသထွက်ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအား ဗန်းမော် - မိုးမောက် (ကျောက်စခန်း) - စိန်လုံ-လွယ်ဂျယ် လမ်းကြောင်းအတိုင်း တင်ပို့လျက်ရှိပြီး သွင်းကုန် ပစ္စည်းများအား လွယ်ဂျယ်- စိန်လုံ-မိုးမောက်(ကျောက်စခန်း) ဗန်းမော်လမ်းကြောင်းအတိုင်း ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်လျက်ရှိပါ သည်။

လွယ်ဂျယ်နယ်စပ်ဒေသငွေကြေးဈေးကွက်အနေဖြင့် ၃-၁၂-၂၀၂၃ရက်နေ့မှာ (၁)ယွမ်လျှင် (၄၅၉)ကျပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၅-၁၂-၂၀၂၃ရက်နေ့မှာတော့ (၁)ယွမ်လျှင် (၄၅၉)ကျပ်ဖြစ်၍မြန်မာကျပ် ငွေဈေးတည်ငြိမ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

Border Trade News

Pages