မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်၏ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Thu, 04/11/2024 - 06:24 -- bordertrade

      မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ တစ်ဖက်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ (၅-၄-၂၀၂၄)ရက်နေ့ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ကြက်သွန်နီ၊ငရုတ်ခြောက်၊ ပီလောပီနံခြောက်၊ ချုပ်ပြီးအထည်၊ နနွင်းတက်တို့တင်ပို့ခဲ့ပါသည်။

       ၅-၄-၂၀၂၄ရက်နေ့အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့်ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာကြက်သွန်နီ၊ငရုတ်ခြောက်၊ ပီလောပီနံခြောက်၊ ချုပ်ပြီးအထည်၊ နနွင်းတက်တို့ဖြစ်ပါသည်။

      ပုပ်သိုးပျက်စီးလွယ်သည့် ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်စိမ်းပို့ကုန်များဖြစ်သည့် ကြက်သွန်နီနှင့် ငရုတ်များကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

      ၅-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ကြက်သွန်နီ (၁)တန်လျှင် (၄၂၉.၉၀)ဒေါ်လာဖြင့် (၈၉၃.၂၃၅)တန်၊ (၀.၃၈၄)ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်ခြောက် (၁)တန်လျှင် (၁၅၁၆.၃၈)ဒေါ်လာဖြင့်(၁၁၁.၄၅၀)တန်၊ (၀.၁၆၉)ဒေါ်လာသန်း၊ ပီလောပီနံခြောက်(၁)တန်လျှင် (၁၄၃.၂၄)ဒေါ်လာဖြင့်(၁၁၃၁.၀၀၀)တန်၊(၀.၁၆၂)ဒေါ်လာသန်း၊CMPပစ္စည်းများ(၁)Uလျှင် (၅.၅၆၁)ဒေါ်လာဖြင့်(၅၉၃၄.၀၀၀)တန်၊ (၀.၀၃၃)ဒေါ်လာသန်း၊နနွင်းတက်(၁)တန်လျှင်(၅၃၁.၂၅)ဒေါ်လာဖြင့်၊(၃၂.၀၀၀)တန်၊ (၀.၀၁၇)ဒေါ်လာသန်း၊တို့ဖြစ်ပါသည်။

      ၅-၄-၂၀၂၄ရက်နေ့ အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ (၀.၂၄၇)ဒေါ်လာသန်း၊ ပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (၀.၁၁၁)ဒေါ်လာသန်း၊စက်မှုကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ(၀.၀၉၆)ဒေါ်လာသန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ (၀.၀၈၁)ဒေါ်လာသန်း၊ စက်နှင့်စက်အပိုပစ္စည်းများ (၀.၀၇၃)ဒေါ်လာသန်း၊ ဆပ်ပြာ (၀.၀၃၈)ဒေါ်လာသန်း၊ အပ်ချည်ကြိုးများ (၀.၀၃၆)ဒေါ်လာသန်း၊ အခြားစက္ကူများ (၀.၀၃၅)ဒေါ်လာသန်း၊ ဖိနပ် (၀.၀၃၀)ဒေါ်လာသန်းနှင့် စက်ဆီ/ချောဆီများ (၀.၀၂၇) ဒေါ်လာသန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

      ပြင်ပငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့်ယခင်အပတ်က တစ်ဘတ်လျှင် (၁၀၂)ကျပ်ရှိပြီး ယခုအပတ်တွင် (၁၀၄)ကျပ် ဖြစ်ပါသဖြင့်  ဘတ်စျေးနှုန်းမှာမြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

      မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်အနေဖြင့်၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ မှ ၅ရက်နေ့အထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန် (၃.၇၅၀) ကန်ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၅.၈၂၇) ကန်ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၉.၅၇၇) ကန်ဒေါ်လာသန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

Border Trade News

Pages