ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Tue, 04/23/2024 - 04:19 -- bordertrade

          ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ ဧပြီလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာပို့ကုန်(27.420)ဒေါ်လာသန်းနှင့်သွင်းကုန် (၂.15၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (29.570) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ဧပြီလ(၁၃) ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာပို့ကုန်(၂၁.၉၂၈) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်(၂.၈၅၃)ဒေါ်လာသန်း၊စုစုပေါင်း(၂၄.၇၈၁)ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်အပေါ် (၈၃.၈၀၆%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ဧပြီလ(၁၃)ရက်အတွင်းပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ပဲယင်း၊ပဲကြီး၊ ပဲနီကြား၊ မြေထောက်ပဲ၊ နိုင်လွန်ပဲ၊ထောပတ်ပဲ၊ မတ်ပဲ၊စွန်တာနီပဲ၊ ပဲလွန်း၊ သီဟိုဌ်စေ့၊ဖရဲသီး၊ ရွှေဖရုံသီး၊ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်ခြောက်၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)၊ကြက်သွန်နီ၊အင်ကြင်းကျောက်၊ စကျင်ကျောက်ဆင်းတုနှင့်လောင်စာတောင့်ိိတို့တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး၊ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီးများနှင့် CMP ပစ္စည်းများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၉)ရက်မှ ဧပြီလ(၁၃) ရက်နေ့အထိပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၁၅၅၄၄) တန်၊ တန်ဖိုး(၅.၃၉၃) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့်ပဲယင်းတန်ချိန် (၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၃) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲကြီးတန်ချိန် (၂၇၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၃၅) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲနီကြားတန်ချိန် (၁၇၀.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၈) ဒေါ်လာသန်း၊ထောပတ်ပဲတန်ချိန် (၃၇၆) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၆၉) ဒေါ်လာသန်း၊စွန်တာနီပဲတန်ချိန် (၃၃) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၈) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲလွန်းတန်ချိန် (၁၀၆) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၈၃) ဒေါ်လာသန်း၊မြေထောက်ပဲတန်ချိန် (၂၀၄.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၀၈) ဒေါ်လာသန်း၊ နိုင်လွန်ပဲတန်ချိန် (၁၃၆) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၂၄) ဒေါ်လာသန်း၊သစ်သီးဝလံတင်ပို့မှုအနေဖြင့်ရွှေဖရုံသီးတန်ချိန် (၇၆၃) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၇၇)ဒေါ်လာသန်း၊ဖရဲသီးတန်ချိန် (၂၉၄၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၀၉) ဒေါ်လာသန်း၊သီဟိုဌ်စေ့ တန်ချိန် (၁၆) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၈၀) ဒေါ်လာသန်း၊ငရုတ်သီးတန်ချိန် (၁၀၇) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၅၃)ဒေါ်လာသန်း၊ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၁၂၄၇)တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၇၃၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီတန်ချိန် (၃၃၉၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၃၆၆) ဒေါ်လာသန်းနှင့် မကျည်းသီး(အစေ့ပါ) တန်ချိန် (၂၀၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၅) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာသံကြိုးခွေ၊ Hollow Pipe ၊ Iron Pipe၊လိမ္မော်သီးနှင့် လူသုံးအဝတ်အထည်များဖြစ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းတန်ချိန် (၁၇၆.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၁၂၁)ဒေါ်လာသန်း၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတန်ချိန် (၁၈၄.၄၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၄၅) ဒေါ်လာသန်းနှင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတန်ချိန် (၁၄၃.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၂၃) ဒေါ်လာသန်းနှင့် CMP အထည်ချုပ်ပစ္စည်းတန်ချိန် (၅၂.၁၂၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၂၅) ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၌ အတက်အဆင်းကုန်များအတွက် အငှားယာဉ်ဖြင့် တင်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲငှက်ပျောတင်ယာဉ်နှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းတင်ယာဉ်များသည် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီပိုင် ယာဉ်များဖြင့်သာတင်ပို့တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

            ကံပိုင်တည်-ဝိုင်းမော်-မြစ်ကြီးနားကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ တောင်ပြိုခြင်း၊ လမ်းပိတ်ဆို့ ခြင်းများမရှိဘဲကုန်တင်ယာဉ်များပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

Border Trade News

Pages