ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Thu, 04/11/2024 - 06:21 -- bordertrade

          ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (27.420) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၂.15၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (29.570) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဧပြီလ(၆) ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၉.၆၁၉) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်(၁.၄၈၄)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း(၁၁.၁၀၃)ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှု လျာထားချက်အပေါ် (၃၇.၅၄၇%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ဧပြီလ(၆)ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ ပဲယင်း၊ပဲကြီး၊ ပဲနီကြား၊ မြေထောက်ပဲ၊ နိုင်လွန်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ မတ်ပဲ၊ ဖရဲသီး၊ ရွှေဖရုံသီး၊ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်ခြောက်၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)၊ကြက်သွန်နီ၊ အင်ကြင်းကျောက်၊ စကျင်ကျောက်ဆင်းတုနှင့် လောင်စာတောင့်ိိတို့တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး၊ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီးများနှင့် CMP စပစ္စည်းများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၂)ရက်မှ ဧပြီလ(၆) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၁၅၂၉၆) တန်၊ တန်ဖိုး (၅.၃၁၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲမျိုးစုံ တင်ပို့မှု အနေဖြင့်ပဲယင်း တန်ချိန် (၁၈၈.၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၃၁) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲကြီးတန်ချိန် (၂၃၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၂၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲနီကြား တန်ချိန် (၁၃၆) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၉၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ထောပတ်ပဲ တန်ချိန်(၂၄၁.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၃၂) ဒေါ်လာသန်း၊မတ်ပဲ တန်ချိန် (၆၆.၇၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၀) ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက်ပဲ တန်ချိန် (၃၃) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၀) ဒေါ်လာသန်း၊ နိုင်လွန်ပဲ တန်ချိန် (၁၅၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၂) ဒေါ်လာသန်း၊သစ်သီးဝလံ တင်ပို့မှုအနေဖြင့်ရွှေဖရုံသီး တန်ချိန် (၆၅၉) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၆၆)ဒေါ်လာသန်း၊ ဖရဲသီး တန်ချိန် (၁၄၈၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၅၃) ဒေါ်လာသန်း၊ငရုတ်သီး တန်ချိန် (၄၇၀) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၄၂၁)ဒေါ်လာသန်း၊ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၁၀၄.၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၅၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ  တန်ချိန် (၃၅၆၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၅၈၇) ဒေါ်လာသန်း၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)  တန်ချိန် (၆၇.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၅) ဒေါ်လာသန်း၊ အင်ကြင်းကျောက်  တန်ချိန် (၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၃) ဒေါ်လာသန်း၊ စကျင်ကျောက်ဆင်းတု  တန်ချိန် (၁၆.၉၇၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၀) ဒေါ်လာသန်း နှင့် လောင်စာတောင့်တန်ချိန် (၂၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ သံကြိုးခွေ၊ Hollow Pipe ၊ Iron Pipe၊လိမ္မော်သီးနှင့် လူသုံး အဝတ်အထည်များဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း တန်ချိန် (၁၅၁.၅၅   )တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၁၁၈) ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း တန်ချိန် (၉၁) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၉၇) ဒေါ်လာသန်းနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း တန်ချိန် (၄၄၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၈၈) ဒေါ်လာသန်းနှင့် CMP အထည်ချုပ်ပစ္စည်း တန်ချိန် (၁၀၅.၉) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၆၇၆) ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၌ အတက်အဆင်းကုန်များအတွက် အငှားယာဉ်ဖြင့် တင်ဆောင် ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ငှက်ပျောတင်ယာဉ်နှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းတင်ယာဉ်များသည် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီပိုင် ယာဉ်များဖြင့်သာ တင်ပို့တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

            ကံပိုင်တည်-ဝိုင်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ တောင်ပြိုခြင်း၊ လမ်းပိတ်ဆို့ ခြင်းများမရှိဘဲ ကုန်တင်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

Border Trade News

Pages