ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ပို့ကုန်ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းမှု အခြေအနေ

Wed, 02/07/2024 - 09:29 -- DotBorderdep

             ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ် ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက တင်ပို့နေသောပစ္စည်း များမှာ ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ရေဘဝဲ၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်(စို/ခြောက်)၊ ငါးပါကင်၊ ဆီအုန်းတို့ဖြစ်သည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် တန်ချိန် (၂၂၁၇.၀၀၀)၊

                 အများဆုံးတင်ပို့နိုင်သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ငါးစက္ကူတန်ချိန် (၃.၅၂၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၃၅၆၂.၀၀၀)၊ (၁)တန်ဈေးနှုန်း (၁၆၆၀.၀၀၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၊ ငါးချဉ်ပေါင် တန်ချိန် (၁၆.၁၆၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၃၆၁.၆၀၀)၊ (၁)တန်ဈေးနှုန်း (၁၂၆၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပလာတူး တန်ချိန် (၂၈၂.၀၃၅)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၇၆၃၉၄.၃၀၀)၊ (၁)တန် ဈေးနှုန်း(၉၈၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ကြိမ်မွှေ့ဒေါင်းတန်ချိန်(၅.၆၀၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၈၄၀.၀၀၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း (၁၄၀၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ရေဘဝဲတန်ချိန်(၃.၄၄၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၇၀၅.၆၀၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း (၂၂၄၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပလာလန်း တန်ချိန် (၅၀.၂၄၂)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၅၂၆၆.၂၀၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း (၁၁၀၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ခွေးလျှာတန်ချိန် (၆.၆၄၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၄၃၆.၈၀၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၁၂၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ငါးညှိချောတန်ချိန် (၃၂.၂၆၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၈၃၈၈.၈၀၀) ၊ (၁) တန်စျေးနှုန်း(၈၈၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ကင်းမွန်တန်ချိန် (၄၀.၉၅၅)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၃၂၄၁.၅၀၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း (၁၃၀၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့ဖြစ်ပါသည်။

အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းမှာ ငါးဖမ်းပိုက်(၉.၂၁၇)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန် ၊ ကော်စေ့ (၅၃.၂)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၁၀၀၀.၀၀၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၅၂၂.၅၅၆) အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ လူသုံးပစ္စည်း(၁၂၅.၂၉)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁၄၀၀၀.၀၀၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း (၉၀၉.၈၈၉) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၊ ဘေစင်(၀.၃၃၆) တန်၊  တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၀၀၀.၀၀၀)၊ (၁)တန်ဈေးနှုန်း (၂၉၇၆.၁၉၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ရေချိုးကန်(၀.၂၈၂)တန်၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂၀၀၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၇၀၉၂.၁၉၈) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း(၀.၀၉၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၀၀၀.၀၀၀)၊ (၁)တန် ဈေးနှုန်း(၁၀၉၈၉.၀၁၁) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဘိုထိုင်အိမ်သာ (၅.၀၀၀)U၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၀၀၀)၊ (၁)Uဈေးနှုန်း(၂၀၀.၀၀၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဖိနပ် (၈၀၈၅၆)2U၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၉၀၀၀)၊ (၁)2U ဈေးနှုန်း(၀.၁၁၁) အမေရိကန်ဒေါ်လာ တို့ဖြစ်ပြီး ရေယာဉ်ခ (ကုန်ကျစ်) ၂၁၀၀၀ိ/- ကျပ်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။

              ကော့သောင်းနယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ AD Bank များဖြစ်သည့် A Bank ၊ MEB ၊ KBZ၊ AYA တို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။         (၅-၂-၂၀၂၄) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁)သိန်းလျှင် (၁၀၁၅.၂၃)ဘတ်၊ (၁)ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေ (၉၈.၅) ကျပ်ခန့် (၄-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင်တည်ငြိမ်လျက်ရှိသည်။ စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းများ အနေဖြင့် ဓာတ်ဆီ ၁ ဂါလံလျှင် (၁၃၉၅၀)ကျပ်၊ ဒီဇယ် ၁ ဂါလံလျှင် (၁၃၅၀၀) ကျပ်ဖြင့် တည်ငြိမ် လျက်ရှိသည်။

Border Trade News

Pages