မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှပို့ကုန်တင်ပို့/တင်သွင်းနိုင်မှုအခြေအနေ

Fri, 12/01/2023 - 03:55 -- bordertrade

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့

            မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၇)ရက်နေ့မှနိုဝင်ဘာလ(၂၈) ရက်နေ့ အတွင်း ပို့ကုန်တင်ပို့မှုငါးမှုန့်တစ်တန်လျှင် (၈၈၈) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့်(၉၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၇၉၉) ဒေါ်လာ သန်း ၊ ငါးကြိတ်သားတစ်တန်လျှင် (၁၈၀၇) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၅.၉၂) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၁) ဒေါ်လာ သန်း၊ စုစုပေါင်းပို့ကုန်တန်ဖိုး(၀.၈၁၀) ဒေါ်လာသန်းအား အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံ သက်သေခံလက်မှတ် Form D အကျိုးခံစားခွင့်လျှောက်ထားရယူ၍ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကားလမ်းကြောင်းဖြင့် မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှတစ်ဆင့် ပရာကျွတ်ကရီခမ်ခရိုင်သို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ကုန်သွယ် ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအထိကုန် (၁) တန်လျှင်ကားခ (ကုန်ကျစ်) ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ် တစ်သိန်း)ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန် လမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

            မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့ အတွင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းမှု ငါးဖမ်းပစ္စည်း (၂၀.၄၁၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်း (၀.၅၇) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆိုင်ကယ်တာယာ(၄၀၀)U ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြွေပြားကပ်အမှုန့်(၈၂) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၈) ဒေါ်လာသန်း စုစုပေါင်း သွင်းကုန်တန်ဖိုး (၀.၀၃၅)ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ဒေသတွင် ဓာတ်ဆီတစ်လီတာ (၂၈၅၀) ကျပ်နှင့်ဒီဇယ် တစ်လီတာ (၂၈၆၀) ကျပ်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း၊ ကျပ်/ဘတ်ငွေလဲနှုန်းမှာ (၁) ဘတ်လျှင် (၉၆) ကျပ်ဖြင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

Border Trade News

Pages