အဝယ်လိုက်၍ ကုလားပဲဈေးမြင့်

Tue, 09/20/2011 - 09:32 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်တွင် ကုလားပဲဈေးမှာ ယခင်တစ်ပတ်က တစ်တင်း ၁၈၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ရှိပြီး၊ ယခုတစ်ပတ်တွင် တစ်တင်း ၂၀၃၀၀ ကျပ်မှ ၂၁၀၀၀ ကျပ်ထိ ဈေးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုရက်အတွင်း မန္တလေး ဘက်မှ အဝယ်ရှိတဲ့ အတွက် ဈေးမြင့်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။