အတန်ကြာဈေးကွက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ နေလှန်းဆားများပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီ

Thu, 12/13/2012 - 04:51 -- Anonymous (not verified)

ကာလအတန်ကြာဈေးကွက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ နေလှန်းဆားများပြန်လည်တင်ပု့ိနိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရမှ တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်မှ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သလို မိမိတို့ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဆားတောင်သူများအနေနဲ့ ဈေး ကွက်ပြန်လည်ရရှိချိန်မှာ