အဆွဲများပြီး ဈေးမြင့်လာတဲ့ ပြည်နှမ်း

Mon, 12/17/2012 - 09:37 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်မှာ နှမ်းအဝင်မရှိဘဲ လှောင်နှမ်းများကိုထုတ်ပြီးရောင်းချနေချိန်ဖြစ်သဖြင့် နှမ်းဈေးအနည်းငယ် မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။
နှမ်းနီကို ဆီစက်သမားများက အဝယ်ရှိပြီး၊ တစ်နေ့ကို နှမ်းအိတ် ၄၀၀ ခန့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သလို နှမ်းနက်ကို ရန်ကုန်ဝယ်လက်များက