ဟင်္သာတခရိုင် ဟင်္သာတမြို့နယ်တွင်ကောက်စောစပါးစတင်ရိတ်သိမ်းပြီ

Wed, 10/24/2012 - 04:43 -- Anonymous (not verified)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဟင်္သာတခရိုင်မှာ ၂၀၁၂-၁၃ ခုနှစ်ထွက် ကောက်စော(မိုး)စပါးများ စတင်ရိတ်သိမ်းနေပါတယ်။ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ပိတောက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု တောင်သူဦးစိုးရဲ့ လယ်မြေမှ ရွှေသွယ်ရင် စပါး ၄ ဧက ကိုရိတ်သိမ်းခဲ့ရာ