လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော Negative List စာရင်း

Thu, 08/18/2016 - 06:43 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၀/၂၀၁၆ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ကျန်ရှိနေသော Negative List (၄၁၃၈) လိုင်းစာရင်း