ပြည်ပမှ တင်သွင်းရန် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ထပ်မံခွင့်ပြုပေးလိုက်သော စက်ဆီ၊ချောဆီ BRAND NAME များ

Thu, 08/13/2020 - 05:32 -- dotadmin

ပြည်ပမှတင်သွင်းရန်အတွက် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုပေးထားသော စက်ဆီ၊ ချောဆီများ၏ BRAND NAME (၄၇၀) မျိုးအား ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ Commerce Website https://www.commerce.gov.mm/en/article/LubricantBrand470 တွင် ထည့်သွင်းကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ထပ်မံ၍ ခွင့်ပြုရန် အကြောင်းကြားလာ Brand Name (၉) မျိုးအား ပူးတွဲပါအတိုင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။

 

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages