လုပ်ခလစာကို ညှိပြီးတင်ထားတဲ့အတွက် အိမ်ဖော်အေဂျင်စီ ၁၆ ခုကိုဒဏ်ရိုက်

Thu, 10/06/2011 - 03:23 -- Anonymous (not verified)

လုပ်ခဈေးနှုန်းများကို ညှိပြီးမြှင့်တင်ထားသည့်အတွက် အိမ်ဖော်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီ ၁၆  ခုကို စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၅၂၆၃ ဒေါ်လာ ဒဏ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဈေးအပြိုင်မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်  အင်ဒိုနီးရှား အိမ်ဖော်တွေရဲ့လစာကို