လက်လီသမားများ အဝယ်ရှိတဲ့ ပြည်ပဲလွန်းဖြူ

Fri, 06/15/2012 - 07:30 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပဲဈေးကွက်မှာ ပဲလွန်းဖြူလက်ကျန် နည်းနေပြီး၊ ပဲဈေးမှာ ယခင်တစ်ပတ်က တစ်တင်း ၁၆၅၀၀ ကျပ်မှ ယခုတစ်ပတ် ၁၆၀၀၀ ကျပ်ထိ ဈေးလျှော့လာခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပဲလွန်းဖြူလက်လီသမားသာ နေ့တိုင်းအဝယ်ရှိပြီး