ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့မှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခြေခံလုပ်ငန်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်

Wed, 10/24/2012 - 04:40 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်းရဲ့ လမ်းညွှန်မှုအရ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရက ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခြေခံလုပ်ငန်းသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို