ပြည်မတ်ပဲသစ် အဝင်များလို့ ဈေးလျော့လာ

Tue, 03/13/2012 - 08:40 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်သို့ ပြည်အနီးအနား နယ်စုံမှပဲသစ်များ အဝင်များနေပြီး တစ်နေ့ အိတ် ၄၀၀-၅၀၀ ခန့် အဝင်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခုတစ်ပတ် ပဲဝင်ရောက်မှု များနေတာကြောင့် ပဲဈေးမှာ ပဲတစ်တင်း ၁၂၇၀၀ ကျပ် ဈေးသာရှိတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ လက်ကျန်ပဲဟောင်းများ အနည်းငယ်ရှိသေးသော်လည်း