ပြည်ပဲပုပ်ဈေး ငြိမ်ပြီးပဲပြားလုပ်ငန်းသမားများအဝယ်ရှိ

Thu, 05/31/2012 - 06:58 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပဲပုပ်ဈေးမှာ တစ်တင်းကို ၁၆၀၀၀ ကျပ်ဈေးနဲ့ ဈေးငြိမ်နေပါတယ်။ ပြည်ဈေးကွက်မှာ ပဲပုပ်ကို ပဲပြား ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ပဲပြားလုပ်ငန်းများမှလည်း အဝယ်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ပဲပုပ်ကို တစ်နေ့ ၄-၅ အိတ်သာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီး၊