ပြည်ပဲတီစိမ်း မျိုးပဲသာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်

Mon, 10/17/2011 - 07:57 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်အတွင်း ပဲတီစိမ်းသီးနှံမှာ အဝင်မရှိတော့သလို ပွဲရုံအချို့၌သာ လက်ကျန်ပဲများကို မျိုးသမား များအဝယ်ရှိတဲ့ အတွက် တစ်ရက်ကို အိတ် ၃၀ -၄၀ အထိ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယခုနှစ်ပဲတီစိမ်း ဈေးမှာ