ပြည်ပဲဈေးကွက်သို့ ပဲတီစိမ်းသစ်များဝင်လာလို့ ဈေးမြင့်လာခဲ့

Wed, 10/24/2012 - 04:35 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်သို့ ပဲတီစိမ်းသီးနှံမှာ အဟောင်းလက်ကျန်နည်းသွားခဲ့ပေမဲ့ ပဲသစ်များဝင်ရောက်လာတဲ့ အတွက် တစ်ရက်ကို ၃၀ အိတ်ကျော် ကံမ၊ မင်းတုန်းဖက်မှ အဝင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခင်အပတ်က အဟောင်းလက်ကျန်များမှာ တစ်တင်း ၁၃၅၀၀ ကျပ်ဖြင့်