ပဲလွန်းဖြူအရောင်းအဝယ်ပိုပြီး တင်ပို့မှု တက်နေ

Wed, 03/28/2012 - 09:23 -- Anonymous (not verified)

ပဲလွန်းဖြူကတော့ ပြည်ပ အရောင်းအဝယ် စာချုပ်မှုလည်း ပို လာသလို ပြည်ပတင်ပို့မှုမှာလည်း ယခင် သီတင်းပတ်များထက် ပိုမိုလာ တာတွေ့ရပါတယ်။ ပင်လယ်ရေ ကြောင်း တင်ပို့မှုအနေနဲ့ မတ်လ ၁၀ ရက်မှ ၁၆ ရက်အတွင်းမှာ ပဲလွန်းဖြူ စုစုပေါင်း တန်ချိန် ၂၇၀၀ ခန့် တင်ပို့မှု ရှိခဲ့လို့