ပဲစင်းငုံ ပြည်ပ တင်ပို့မှု ပိုမိုတိုးတက်လာ

Fri, 06/15/2012 - 04:20 -- Anonymous (not verified)

ပင်လယ်ရေကြောင်းက ပဲစင်းငုံတင်ပို့မှုမှာ ယခင်တစ်ပတ်ထက် ပိုမိုတိုးတက် လာခဲ့ပါတယ်။ ယခင်တစ်ပတ်က တန်ချိန် ၉၈၀၀ ကျော်တင်ပို့မှုရှိခဲ့ပြီး ယခုတစ်ပတ် (မေ ၂၈ - ဇွန် ၁ ရက်) အတွင်းမှာ တန်ချိန် ၁၄၀၀၀ ခန့်အထိ တင်ပို့မှုရှိခဲ့တယ်လို့