ပဲစင်းငုံ တင်ပို့မှုအား ဆက်လက်ကောင်း

Tue, 12/06/2011 - 04:44 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပကို ပင်လယ်ရေကြောင်းက ပဲစင်းငုံတင်ပို့မှုမှာ ယခုတစ်ပတ် (နိုဝင် ဘာလ ၂၁-၂၅ ရက်) အတွင်းမှာလည်း တန်ချိန် ၇၀၀၀ ကျော်နဲ့ ဆက်လက်အား ကောင်းနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယခင်သီတင်းပတ်တင်ပို့ခဲ့တဲ့ တန်ချိန် ၉၅၀၀ ထက်တော့ လျော့နည်းပါတယ်။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် အထိ ပဲစင်းငုံ စုစုပေါင်း တင်ပို့ပြီးစီးမှုဟာ