ပဲစင်းငုံအသစ်ပေါ်ချိန် တောင်သူများဝင်ငွေရွှင်

Tue, 02/21/2012 - 07:02 -- Anonymous (not verified)

ပဲစင်းငုံအသစ်ပေါ်ချိန်မှာ ကယားပြည်နယ်မှ ပဲစင်းငုံ စိုက်ပျိုးသူတောင်သူများ ဝင်ငွေရွှင်လျက်ရှိကြပြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့ပေါ်ရှိ အဝတ်အထည်ဆိုင်များ၊ စားကုန်ဆိုင် များနဲ့ တောင်သူသုံးပစ္စည်းဆိုင်များ၊ အရောင်းအဝယ် သွက်နေပါတယ်။ ကယား ပြည်နယ်မှာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် မိုးသီးနှံ ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ဧက ၃၉၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အနက် ပဲစင်းငုံစိုက်ပျိုးမှုမှာ